Ingrijpende transitie naar digitale economie

Big data, blockchains, computing power, kunstmatige intelligentie, robots, social media en internet of things. Het afgelopen decennium hebben digitalisering en de daarmee samenhangende technologieën de wereld razendsnel, ingrijpend en onomkeerbaar veranderd. Een samenleving zonder digitale informatie via computers, tablets en smartphones is inmiddels ondenkbaar geworden.

Digitalisering raakt ook de economie van de provincie Noord-Brabant. We maken een radicale transitie door. Digitale technologische ontwikkelingen brengen grote structurele veranderingen teweeg in de sectoren waarin wij sterk zijn, zoals agrofood, hightech, logistiek, medische technologie en de biobased economy. Bedrijven die in deze digitale ontwikkelingen niet kunnen meekomen, dreigen hun bestaansrecht te verliezen. Er zijn al allerlei voorbeelden van bedrijven die zijn gesneuveld, zoals muziekwinkel Free Record Shop en boekhandel Polare.

Gezamenlijke Brabantse digitaliseringsagenda essentieel

De Brabantse economie is innovatief, sterk, veerkrachtig én toekomstbestendig. In Europa neemt onze regio een vooraanstaande positie in. Dat willen we graag zo houden. Dat kan alleen als we adequaat op digitalisering inspelen. Het is een thema dat we agenderen binnen ons economische speelveld, maar dat ook een rol speelt bij onze maatschappelijke opgaven. De ontwikkeling van een gezamenlijke en solide digitaliseringsagenda is daarvoor onontbeerlijk. Doel van die agenda is het creëren van een optimaal klimaat waarin digitalisering tot bloei kan komen. Waarin we partijen bij elkaar brengen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. En waarin we de risico’s van digitalisering minimaliseren.

In dit magazine: overzicht ontwikkelingen en prioriteiten provincie

In dit magazine leest u meer over de diverse ontwikkelingen in Brabant op het gebied van digitalisering. Welke kansen biedt digitalisering? Wat zijn de bedreigingen? Ook laten we zien hoe de provincie prioriteiten stelt om een optimaal klimaat te creëren voor een digitale, duurzame en veerkrachtige Brabantse economie.

Bedrijven die in deze digitale ontwikkelingen niet kunnen meekomen, dreigen hun bestaansrecht te verliezen.


Werkbezoek EFFECT Photonics: ontwikkelaar fotonische chips

©TechTarget.