Focus provincie Noord- Brabant

Industrie, landbouw, slimme huizen en transport. We lazen het al eerder: digitalisering raakt vrijwel ons gehele bestaan. De Brabantse digitaliseringsagenda concentreert zich op de maatschappelijke opgaven van de provincie, en op het creëren van een optimaal klimaat waarin digitalisering zich verder kan ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we vier hoofdlijnen.

Versnellen maatschappelijke opgaven

De provincie wil dat digitalisering een concrete bijdrage levert aan onze sociaal-maatschappelijke en economische ambities. Daardoor leven Brabanders straks vrijer, gezonder en gelukkiger. Met de inzet van digitale platforms, data-analyses en andere digitale technologieën komen we tot nieuwe inzichten en bedenken we innovatieve oplossingen, die er bijvoorbeeld toe leiden dat ouderen straks langer zelfstandig wonen. Hebben we meer vrijheid om te kiezen waar we willen wonen en werken. Verplaatsen we ons slimmer van A naar B. En kunnen we de CO2-footprint van onze economische activiteiten terugdringen. We zetten in op digitale technologieën die deze ontwikkelingen kunnen versnellen.

Benutten kansen data economie en minimaliseren risico’s

De kansen van digitalisering zijn oneindig groot. Door vooraan te staan bij het benutten van die kansen kan Brabant zijn positie in de digitale economie versterken en uitbouwen. Hierbij focussen we op het ontwikkelen van de nieuwe data economie. Door digitaal ondernemerschap en samenwerking rondom digitalisering in de Brabantse topsectoren te bevorderen. En door digitaal talent op te leiden - onder meer bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) - en aan te trekken. Tegelijkertijd onderkennen we de maatschappelijke risico’s van digitalisering, die sociale en economische ongelijkheid met zich meebrengen. Digitalisering kan bovendien impact hebben op de veiligheid van de maatschappij en de privacy van burgers.

Bewaken van optimale connectiviteit

Om onze digitale ambities te realiseren en te voorkomen dat digitale projecten stagneren, is een excellente digitale infrastructuur noodzakelijk. Aan die infrastructuur stellen we strenge eisen: we bewaken de openheid, schaalbaarheid en connectiviteit en zorgen ervoor dat digitale diensten en producten voor iedereen veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn.

De provincie als organisatie

Digitalisering van de maatschappij vraagt ook om een andere provinciale organisatie en een andere manier van omgaan met al onze belanghebbenden. Co-creatie, snelheid, transparantie en interactie met en participatie door burgers en bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol. Bij de digitale transitie van onze organisatie werken we samen met andere overheidsinstanties aan één toegang tot de overheid voor burgers en bedrijven. Om ons voorzieningenniveau toekomstbestendig te maken stellen we bovendien hoge eisen aan onder meer datamanagement, gegevensbescherming, informatieveiligheid en privacy.

Capi Europe: reshoring

Dankzij robotisering is het vaak niet meer nodig om de productie naar lagelonenlanden te verplaatsen, en kan reeds verplaatste productie worden teruggehaald. Dit verschijnsel, reshoring, biedt interessante perspectieven, zeker voor Noord-Brabant met haar maakindustrie. Producten kunnen bijvoorbeeld sneller worden geleverd, iets waar consumenten steeds meer waarde aan hechten.

Het Tilburgse bedrijf Capi Europe, fabrikant van bloempotten, organiseerde tot voor kort zijn productie in China. Er werkten circa 500 mensen. Verminderde kwaliteit, hogere transportkosten en stijgende energie- en loonprijzen deden Capi Europe besluiten de productie terug naar Brabant te halen. Door inzet van robots is het productieproces hier veel efficiënter geworden.

Toine van de Ven: oprichter en directeur van Capi Europe