5

VERKEERSEDUCATIE IN BRABANT

"EEN UITDAGEND JAAR, MAAR OPTIMISME OVERHEERST."

Verkeerseducatie is belangrijk om kinderen al vroeg te leren hoe je je veilig én netjes gedraagt in het verkeer. De basis voor goed gedrag wordt immers gelegd in je jeugd.

Dat geldt óók voor je gedrag in het verkeer. Dat is de gedachte achter verkeerseducatie op school. Er zijn in Brabant drie verkeerseducatieprogramma’s die de provincie aanbiedt: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor basisscholen, TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs en TT-projects voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Het afgelopen jaar stond het onderwijs voor een aantal forse uitdagingen. Scholen gingen dicht in de eerste Coronagolf, de middelbare scholen gingen maandenlang over op online onderwijs en in de tweede golf kregen de scholen te maken met hoge absentiecijfers, zowel onder leraren als leerlingen. Nu zijn ze nog steeds druk met het bijwerken van opgelopen leerachterstanden.

Het is de grootste zorg van de scholen van dit moment: zorgen dat iedereen ‘bij’ is wat betreft de reguliere vakken. Dáár ligt de focus. Hoe zit het dan met verkeerseducatie? Komen leraren daar nog wel aan toe? “Gelukkig wel,” zegt projectleider Ronald Soemers namens het BVL en TT-team, “leerkrachten zijn in deze tijd extra gefocust op hun kerntaak en zien verkeerseducatie gelukkig nog steeds als onderdeel daarvan. Al was het door Corona wel een uitdaging om verkeerslessen te kunnen geven zoals ze dat gewend zijn.”

BVL: WÉL DE BASIS, MINDER PRAKTIJKLESSEN

Toen de basisscholen eind van de lente weer open gingen, mochten ouders niet meer mee naar binnen. Dat gold ook voor gasten, dus mochten ook aanbieders van gastprojecten, zoals bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur of een politieagent, de school niet in. Gelukkig bleef de basis van de verkeerslessen wel gewaarborgd door de theorielessen. Die kon de meester of juf gewoon in de eigen klas blijven geven. Soemers maakt een kanttekening: “We weten uit ervaring dat kinderen het meeste leren van de praktijklessen. En die gingen dus in de eerste Coronagolf vaak niet door. Dat gold ook voor het praktijkexamen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Ontzettend jammer. De meeste scholen willen dat op een later tijdstip alsnog doen. Voor zover we nu weten heeft maar 1 school het BVL tijdelijk stopgezet”. Wat staat er op de BVL-agenda voor 2021? “We zouden graag meer verbinding zien tussen verkeerseducatie op school en de verkeersopvoeding thuis, ouders meer betrokken krijgen bij het onderwerp. Hoe doen ze dat in andere provincies? Daar willen we van leren. Daarom staat het onderwerp komend jaar op de agenda van het landelijk overleg verkeerseducatie.” En er is meer samenwerking: “We gaan werksessies organiseren met scholen en gemeenten. Daarin wordt onderzocht hoe we scholen kunnen ondersteunen in het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving.”

ALLE DEELNEMENDE BASISSCHOLEN DRAGEN DANKZIJ HUN ENORME INSPANNINGEN NOG STEEDS HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL. INMIDDELS DOEN ER IN HEEL BRABANT 770 BASSISCHOLEN MET 832 VESTIGINGEN MEE AAN HET BVL.


TOTALLYTRAFFIC: WEL ONLINE ONDERWIJS, GEEN DIALOOG

TotallyTraffic voor de middelbare scholen is een compleet online lesprogramma van 7 modules met elk 3 lessen. In Coronatijd was het dus in principe geen probleem om die lessen door te laten gaan. Echter: les in ‘real life’ blijkt toch echt beter. De meeste pubers komen in de verleiding iets anders te doen als ze thuis een online les volgen. “Dan zijn ze toch iets minder fanatiek,” zegt Soemers met gevoel voor understatement. Er komt ook nog wat anders bij kijken: “Zeker bij verkeerseducatie is face to face het meest succesvol. Dan ontstaat dialoog en discussie: ‘ik kruip écht niet bij jou in de auto als je gedronken hebt!’”

Soemers vindt het, zo aan het eind van het jaar, mooi om te zien hoe de scholen het toch voor elkaar hebben weten te krijgen om verkeerseducatie te geven. “Mooi gegeven is dat de meeste TT-scholen in het schooljaar 2019/2020 alle modules hebben kunnen afronden. Ondanks het feit dat docenten enorm druk zijn geweest met bijspijkeren op basisvakken. De scholen die daar nog mee bezig zijn, gaan de verkeerslessen eind 2020/begin 2021 alsnog uitvoeren.”

De TT-plannen voor 2020: er komen weer 2 modules bij die zijn omgebouwd naar een ‘mindertalige’ variant. Einde 2022 moeten van alle 7 modules versies beschikbaar zijn die toegankelijker en beter behapbaar zijn voor leerlingen die moeite hebben met lezen en/of leren. Denk aan minder afleiding op de webpagina’s en makkelijkere, kortere teksten.

BEGIN 2020...

99

middelbare scholen startten met TotallyTraffic

7

scholen stapten in, 5 scholen stopten gedurende het jaar.

2021 START DUS MET 101 DEELNEMENDE BRABANTSE MIDDELBARE SCHOLEN.


TT-PROJECTS: UITSTEL MAAR GÉÉN AFSTEL VAN GASTPROJECTEN

TT-projects is de jongste loot aan de verkeerseducatieboom. Gestart in 2018 als pilot, inmiddels een succesvol onderwijsprogramma voor het mbo. TT-Projects is een mix van gastprojecten en follow-up lessen van de eigen docent. De gastprojecten en de follow-up lessen richten zich op de jonge bestuurder. Tijdens de eerste golf in maart kwamen ook op het mbo de lessen volledig stil te liggen. Mbo’s zijn langer dicht geweest dan basis- en voortgezet onderwijsscholen. Nu herstelt het mbo-onderwijs - en dus ook de verkeerseducatie - zich stap voor stap. Net als op het voortgezet onderwijs zijn ze hier druk bezig met het inhalen van alle achterstanden. Soemers: “Het is goed om te zien dat verkeerseducatie daarin wordt meegenomen. De gastprojecten worden weer ingepland, de data voor de uitvoer staan al in de agenda’s.”

ER DOEN NU 16 MBO-INSTELLINGEN MEE AAN TT-PROJECTS

Binnen die instellingen nemen veel verschillende studierichtingen deel. In de loop van 2020 bezochten de aanbieders van de gastprojecten 46 keer een school. Daar verzorgden zij in totaal 88 gastprojecten.

TT-projects gaat ook in 2021 verder. “We werken voor het komende jaar aan een kwaliteitsslag binnen het aanbod van gastprojecten. Als het de aanbieders lukt die slag te maken, beloven wij de follow-up les in de klas helemaal aan te passen aan hún gastproject.”


MEER WETEN OVER VERKEERSEDUCATIE IN BRABANT?

www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2020