Water
de strategische verbinder

van de Delta

Het thema van deze elfde Ravelijnlezing is zeker niet nieuw. Dat blijkt ook uit de oude kaarten van Brabant, waarmee Rijksbouwmeester Floris Alkemade aantoonde dat het ontstaan van steden en dorpen water-gerelateerd is. Het is wél een urgent thema, benadrukte Deltacommissaris Peter Glas. Door de hete en droge zomer van 2018 en de schade die hevige hagel- en stortbuien veroorzaakten in Zuidwest-Nederland.

De bedreigingen van water voor de regio blijken ook goede gespreksstarters te zijn voor structurele verbeteringen in de Delta-omgeving.

De reden daarvoor: extreme weersomstandigheden vragen om goed voorbereide keuzes en weloverwogen acties.

Daarin is een gezamenlijk optreden noodzakelijk, door bestuurders, kennisinstituten, ondernemers, kunstenaars en nadrukkelijk ook burgers. Aldus Peter Glas en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Om dat te bereiken moet draagvlak en enthousiasme gecreëerd worden, door te laten zien welke kwaliteitsverbeteringen het gevolg zijn van innovaties. Daarom werd de lezing gesloten door AB InBev directrice Liselotte Kruf, die een voorbeeld van vernieuwende en duurzame omgang met water toelichtte.

De Ravelijnlezing is een kennis- en netwerkevent in Bergen op Zoom, dat jaarlijks 300 tot 350 belangstellenden uit Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen trekt. Het event wordt georganiseerd door Stichting Ravelijnlezing, in samenwerking met gemeente Bergen op Zoom en provincie Noord-Brabant, vanuit de ambitie om hét podium te zijn waar de kracht van de Deltaregio wordt belicht.