Een pareltje voor
bestuurlijk netwerken


In mei vonden de Delta Innovation Days (DID) plaats in West-Brabant. Dit is een belangrijk relatie-evenement voor de provincie, maar wat gebeurt daar nu allemaal? En wat is het nut voor onze organisatie?


Sinds ruim tien jaar worden de Ravelijnlezing, Mariadal Meeting en ProefMei door bestuurders benut als netwerkgelegenheid in West-Brabant. Alle evenementen met hetzelfde doel: een sterk netwerk opbouwen rondom thema’s die relevant zijn voor de regio. Dat gedeelde streven en het feit dat de jaarlijkse netwerkevenementen in de regio in dezelfde periode gepland staan, leidde tot de ambitie om deze events te bundelen en één toonaangevende en dynamische netwerkweek te realiseren: de Delta Innovation Days.

Kwaliteiten en potentie

Samen met de partners in West-Brabant is er gewerkt aan een doorontwikkeling van de netwerkmomenten in Bergen op Zoom, rondom Ravelijnlezing en ProefMei. Daarnaast zijn er verschillende publieksevenementen ontwikkeld om ook de ‘toevallige ontmoetingen’ te faciliteren, die van grote waarde kunnen zijn voor de vernieuwingskracht en daadkracht van de regio. Als gespreksstarter hiervoor zijn concepten zoals de Tafel van Brabant en het Panorama Nederland gebruikt. Concepten, die inspireren door middel van het tentoonstellen van de kwaliteiten en potentie van de regio.

'Delta Innovation Days zijn een mooie gelegenheid voor een exposure van de opgaven en innovatiekracht in West-Brabant én voor het verbinden van mensen en netwerken. Dit leidde tot een mooi samenhangend en inhoudelijk programma'


Michèle Vlug, directielid en regiodirecteur West-Brabant

Ontmoetings platform

"De opzet van het event in het Stadspaleis Markiezenhof is ‘een pareltje’ voor bestuurlijk netwerken", geeft Jop van Unnik, Programmamanager Public Affairs, aan.

"Het heeft overduidelijk de potentie om hét jaarlijkse ontmoetingsplatform te vormen voor de meest relevante zakelijke stakeholders in het Deltagebied, met West-Brabant als middelpunt. Door haar unieke locatie en intieme ambiance, maar ook door de timing van het event midden in het politieke hoogtij. Maar zeker ook door de inhoudelijke koppeling met de Ravelijnlezing, rondom actualiteiten uit de regio, dat een ‘sense of urgency’ creëert om elkaar op dat moment te ontmoeten."