Inspiratiesessies & Panorama

Het Panorama Nederland was de inhoudelijke strik rond de verschillende netwerkmomenten.

Aan de slag met een visionair beeld van West-Brabant!

Een visie en lonkend toekomstperspectief dat verschillende partners én eigen collega’s uitdaagde om toe te passen in regionale samenwerkingsverbanden. En dat is juist in de Delta-regio zo belangrijk, gezien de wezenlijk verschillende provincies en zelfs nationaliteiten die het water, ‘als strategische verbinder van de Delta’, doorkruist.


Festival Omgevings-kwaliteit

Meedenken over de omgevingskwaliteit in West-Brabant

Het team Omgevingskwaliteit nodigde verschillende experts, ambtenaren van waterschappen, gemeenten en collega’s uit om mee te denken over de omgevingskwaliteit van twee concrete casussen in West-Brabant. Als inspiratie gebruikten zij de faciliteiten van de locatie: de lokale expositie van het Markiezenhof, gecombineerd met de expositie Lage Landen van het Rijksmuseum, en het Panorama Nederland in de Franse Tuin.

Uit de gevoerde discussies bleek dat veel mensen al met aspecten van de gebieden Gastels Laag en Zundert aan de slag zijn.
Door deze verhalen, invalshoeken en waarden onderling te verbinden en compleet te maken, zijn deze sterker geworden voor het gebied als groter geheel. Ook zorgen de gesprekken voor een gevoel van eigenaarschap bij alle betrokkenen.
De aanwezigen zijn zelfs door gedeputeerde Erik van Merrienboer uitgedaagd om aan de slag te gaan met een visionair beeld voor de omgevingskwaliteit van en in West-Brabant!

'Door in kleinere gezelschappen te discussieren in een andere omgeving, ontstaan inspirerende interacties met verrassende uitkomsten'

Rick van den Berg, programmamanager omgevingsvisie/ -wet


MOLO

'Ik kreeg de mensen bijna niet uit het Panorama voor de rest van het programma'


Marloes van Sebille

Jaarlijks worden er twee milieu-overleggen van lokale overheden georganiseerd. Dit is een van de weinige bijeenkomsten van dit gezelschap van wethouders die specifiek niet bedoeld is voor besluitvorming, maar juist om op laagdrempelige manier te netwerken, sparren, kennis uit te wisselen en elkaar verder te helpen. Het Panorama bleek daarvoor een interessante gespreksstarter voor het gezelschap, omdat het de groep uitdaagde om gemeente-overstijgend te denken.


Daarnaast ontstond door de gesprekken in en rond het Panorama het idee en enthousiasme om dit terugkerend overleg breder in te steken dan alleen het onderwerp milieu. Verschillende gemeenten bieden al gespreksonderwerpen, lokale voorbeelden en programmaonderdelen aan voor het programma van toekomstige bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst staat dit najaar gepland.


‘Om uitdagingen rondom duurzaamheid en energie aan te pakken, gaan we vooral naar de mensen toe’


Carl Samuels, regisseur duurzaamheid bij gemeente Bergen op Zoom

Energy on Tour

Waar het thema water is, kan klimaatadaptie niet ontbreken. Daarom haakte het team op twee verschillende momenten aan bij de Delta Innovation Days: in de vorm van een casus tijdens Festival Omgevingskwaliteit, maar ook tijdens de bijeenkomst Energy on Tour, georganiseerd vanuit de gemeente Bergen op Zoom.

‘De ondernemers zijn belangrijke stakeholders in onze opgave, door hun eigen bedrijventerrein, maar ook door de projecten die ze in opdracht uitvoeren in Brabant. Maar, de ondernemers in West-Brabant hebben we niet altijd in beeld.’

Edwin Wieman, projectleider klimaatadaptatie

Tijdens deze netwerklunch kwamen bedrijven uit de omgeving bij elkaar voor een inspiratiesessie voor duurzamer ondernemen en de uitreiking van de Groene Pluim. Deze pluim werd dit jaar voor de 4e keer in

Bergen op Zoom uitgereikt en is ondertussen in verschillende Brabantse gemeenten een aanleiding om een netwerk van ondernemers bij elkaar te brengen rond het thema duurzaamheid.


De ondertussen 142 aangemelde bedrijven worden beoordeeld aan de hand van een selectie van de Global Goals: eerlijk werk, zelf duurzaam produceren, klimaat en het delen van kennis en kunde. En de winnaar van dit jaar was... Peter Jansen van P. Jansen installatietechniek, ‘het hart van de groene installatie in de techniek’.


De provincie benutte de bijeenkomst van de ondernemers als kans om in contact te komen met West-Brabantse bedrijven en hen te inspireren om klimaatadaptatie toe te passen. Dit deden zij door de keynote spreker Hiltrud Pötz te programmeren in de bijeenkomst, met een sterk verhaal over de toepassing van klimaatadaptatie in de praktijk.


Door een combinatie te maken met een regionale bijeenkomst, heeft zowel de provincie als het waterschap goede contacten kunnen leggen met lokale bedrijven. Dit netwerkevent heeft ook de deur geopend naar werkgeversorganisatie VNO-NCW én een afstemming met eigen collega’s, die samen met de Suiker Unie werken aan Groene Cirkels in West-Brabant.Collegetour Agrifood

Al eerder beproefd en geslaagd bevonden is de Agrifood Collegetour, georganiseerd door Stichting ProefMei. Tijdens deze bijeenkomst, dit jaar deels gefaciliteerd door de locatie van Provincie Noord-Brabant, worden door HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en HZ Zeeland een reeks colleges gegeven aan een regionaal gezelschap van studenten, ondernemers en bestuurders.

Duurzaam voedsel voor iedereen

De organisatie wil samen met haar partners, onder andere RWB en Rabobank, de doelgroep inspireren met innovaties uit binnen- en buitenland rondom gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor iedereen. Dat doen ze door een energiek programma aan te bieden van korte presentaties gecombineerd met aanvullende gesprekken tussen jong talent, aan het begin van hun carrière, en ervaren rotten uit de sector. De volgende editie vindt plaats op vrijdag 13 september 2019.