De visualisatie verkennen:

de uitvoering voorbereiden

Het is zover: het muziekstuk is gereed. Het partituur is uitgewerkt, de instrumenten gestemd en de muzikanten hebben gerepeteerd. Om het publiek te kunnen betoveren, werken we nog aan de presentatie van het stuk. Ieder krijgt zijn eigen plek op het podium, de instrumenten worden gepoetst en de pakken klaargestoomd voor de orkestleden. We zijn klaar voor de uitvoering!

Mensen overtuigen van de kracht van data is een geen gemakkelijke opgave. Het is belangrijk om je publiek stap voor stap mee te nemen in je verhaal. Een goede visualisatie kan je verhaal ondersteunen en kan het gemeenschappelijke beeld versterken. Visualiseren is, mits goed toegepast, een krachtige techniek die je kan helpen obstakels te overwinnen en doelen te bereiken. Om je inspireren bij je zoektocht naar mogelijkheden om data inzichtelijk te maken, geven we je hierbij een aantal voorbeelden.

Visueel verslag

In het kader van 'seeing is believing, kijken mensen bij een complex onderwerp als data mensen liever naar een visualisatie dan dat ze een verslag lezen. In een oogopslag wordt het grotere verband helder en de stof is sneller te doorgronden. Door gebruik te maken van een visuele verslaglegger zien de deelnemers van de vergadering het beeld groeien en het eindresultaat is een goede aanvulling op het verslag.​ Dit voorbeeld van een visueel verslag over het gesprek met programma managers waar ze aan denken als ze met data werken​ ©Lilian Leahy, de Betekenaar

Video

Wil je mensen nog meer meenemen in je verhaal over data dan kun je een film overwegen. Buiten de praktische optie dat je de informatie telkens kan terugkijken, kun je ook sfeer overbrengen en nog dichter bij de belevingswereld van je publiek aankomen. Je neemt je publiek mee in het verhaal zoals jij het wil vertellen.​ Hier vind je een mooi voorbeeld waarin wordt uitgelegd wat de taak van de provincie Noord-Brabant is als verticale toezichthouder op het gebied van interbestuurlijk toezicht. ©interbestuurlijk toezicht, provincie Noord-Brabant

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Dashboard

Door de grote hoeveelheid aan data is er meer mogelijkheid om je opdracht te managen. Je kan meer omgevingsfactoren of prestatie-indicatoren inzetten om grip te houden op je beleidsopgave. Een goed dashboard heeft de mogelijkheid om binnen een oogopslag een duidelijk overzicht te geven met informatie die voor jou van belang is. Een goede inrichting is hierbij essentieel. Benut de grafische mogelijkheden die aansluiten bij de behoefte van jouw opgave en kijk verder dan een pie-chart.​ In het onderstaande afbeelding van een dashboard zie je verschillende mogelijkheden van visualisatie. Het dashboard zelf is ook interactief, er is een directe relatie tussen de getoonde gegevens en visualisatie.​ ©programma mobiliteit, provincie Noord-Brabant

Storymap

Waarbij een dashboard veelal voor een selecte doelgroep is, heeft een storymap meer mogelijkheden om personen mee te nemen in het verhaal wat je wil vertellen. Doordat je verschillende media kan combineren kun je inspirerende verhalen creëren of extra uitleg geven. Het kernwoord voor ons bij een storymap is een interactieve kaart die je kan combineren met verschillende databronnen. De databron kan ook door middel van co-creatie ontstaan. Zo creëer je optimaal een common operation picture met elkaar. De afbeelding die we tonen is een voorbeeld van een stikstof storymap. In deze storymap hebben we open databronnen bijeengebracht om een dialoog te faciliteren. Teven creëren we een 'single source of truth' zodat iedereen vanuit dezelfde informatie kan deelnemen aan het gesprek. Bekijk de Storymap over stikstof. ©ArcGIS Storymaps & provincie Noord-Brabant

Digital twin

Een mooie nieuwe manier om data te visualiseren is een digital twin. Een digital twin is een 3d-weergave van de echte wereld, inclusief fysieke objecten, processen, relaties en gedrag. Waarbij de voorgaande onderwerpen het veelal ging om visualisaties, zien we bij een digital twin vooral mogelijkheden voor -real time- simulaties. Hierdoor kunnen we beleidsopgaven bijvoorbeeld in bredere context bekijken en de consequenties van plannen vooraf testen. Zo kun je bijvoorbeeld bij de aanleg van een woonwijk de geluid -en milieueffecten van een nabijgelegen weg simuleren. Op deze afbeelding zie je een 3D digital twin gemaakt door GEODAN op basis van open data.

Meer informatie over deze digital twin ©GEODAN

Serious gaming

Parallel aan een digital twin, is er serious gaming. Door middel van interactie kun je besluiten, toetsen en simulaties uitvoeren. Met serious gaming kun je een eigen wereld of situatie creëren, waarbij je je met een digital twin baseert op een geografische wereld. In het voorbeeld hebben wij door middel van Augmented Reality weergegeven hoe de leefomgeving verandert. Dit op basis van keuzemogelijkheden die aan deelnemers worden voorgelegd. Meer informatie over deze game. ©wijdoendingen