Verkennen van het netwerk:

samenstellen van het orkest

De kracht van een prachtige uitvoering van een compositie zit 'm vaak in de som der delen. Het samenspel van strijk-, blaas-, toets-, slag- en tokkelinstrumenten. De afwisseling tussen imposante harmonieën en de breekbaarheid van het geluid van een solist. Bij het componeren van een muziekstuk wordt er veel aandacht besteed aan het bepalen van de grootte van het orkest, de samenstelling ervan, het kiezen van de instrumenten en het verdelen van de partijen.

Multidisciplinair werken heeft meerwaarde. Dit hangt samen met het soort samenleving waarin dat wordt toegepast. Zoals beschreven in de inleiding leven wij in een netwerksamenleving waarin alles met alles verbonden is. Om tot oplossingen te komen moet je dus wel meerdere invalshoeken meenemen en in een multidisciplinair team werken. Geen enkele discipline kan in onze samenleving zelfstandig een probleem oplossen. Samenwerking is atijd vereist. Voorheen werd er eerst naar een oplossing gezocht en ging je dat vervolgens afstemmen met belanghebbenden. Nu zet je de belanghebbenden meteen aan tafel om de afstemming vanaf het begin mee te nemen. Factor-C In de totstandkoming van een COP ga je het netwerk verkennen dat verbonden is aan het betreffende COP. Hiervoor zijn verschillende methoden, waaronder die van Factor C.

Je netwerk in kaart brengen met Factor C

Factor C is een door de overheid ontwikkelde methodiek, die beleids- en communicatieadviseurs helpt om samen strategisch en gestructureerd een communicatietraject op te zetten. Factor C bestaat uit vijf pijlers, waarbij in elke pijler het perspectief van stakeholders nadrukkelijk wordt benoemd. Hiermee wordt buiten naar binnen gehaald. Actorenenanalyse Een belangrijke stap in dit traject is het in kaart brengen van alle actoren. In een aantal stappen worden interne en externe stakeholders van een vraagstuk / doel in kaart gebracht samen met het projectteam en het liefst ook wat belanghebbenden. Bron: communicatierijk.nl

Je netwerk analyseren

Nadat je alle actoren in kaart gebracht hebt, kun je ze analyseren. Daarbij kun je je bijvoorbeeld richten op hun belangen (belangenanalyse), of op de manier waarop partijen of individuen zich tot elkaar verhouden (netwerkanalyse). Op basis hiervan kun je je aanpak bepalen. Bijvoorbeeld in welke relaties je wilt invensteren of welke partijen je bij elkaar kunt brengen. Na een belangenanalyse kun je stakeholders met een verschillend standpunt bij elkaar brengen op basis van overeenkomstige belangen.

Bron: communicatierijk.nl

Multidisciplinaire teams

Innovaties komen voort uit onvermoede ontmoetingen. Invalshoeken die verschillend zijn en elkaar opeens raken en bestuiven. Dan pas ontstaat er iets echt innovatiefs. Vanuit de innovatieliteratuur zie je dat er veel waarde wordt gehecht aan divers samengestelde groepen om de kans op kruisbestuiving te vergroten. Een mooi inzicht van Karl Weick(1) is, dat als mensen worden geconfronteerd met een complex vraagstuk, ze vrijwel altijd geneigd zijn om het te versimpelen om het begrijpelijk te maken. Maar het vraagstuk wordt daar niet eenvoudiger van. Wil je echt in staat zijn vat te krijgen op een complex vraagstuk, dan moet je het zoeken in het verder verdiepen van jezelf en van je organisatie. Omdat we bij maatschappelijke vraagstukken bijna altijd te maken hebben met complexe vragen, moeten we die ook aanpakken in een setting waarin dat weerspiegeld wordt. Een multidisciplinair team is daar een middel voor. Daarnaast dagen multidisciplinaire teams ook uit om buiten de eigen organisatie te kijken.

1) Karl Weick is één van de meest vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers op het gebied van organisaties en organisatiegedrag. Hij was hoogleraar en heeft belangrijke begrippen en concepten geïntroduceerd, zoals ‘loose coupling’, ‘enactment’en ‘sensemaking’. Hiermee is hij wereldberoemd geworden.