Componeren met data

Met data spelen en het samenstellen ervan is misschien het best te vergelijken met het componeren van een muziekstuk. Er is een thema, er zijn motieven en instrumenten gaan met elkaar in dialoog. De componist legt noten en structuur vast. Strijkers, koperinstrumenten, piano en slaginstrumenten krijgen ieder hun rol. Soms soleren ze of voeren ze de hoogste toon. Uiteindelijk zorgen ze er samen voor dat het muziekstuk harmonieus klinkt en voor een luisteraar als een prettig geheel te horen is. De dirigent voert de regie voor en tijdens een uitvoering, met een unieke visie over hoe en in welke toonaard of welk ritme een compositie gespeeld moet worden. Om de uitvoering vlekkeloos te laten verlopen, is het van belang dat alle muzikanten van het orkest vooraf een gezamenlijk beeld hebben van het stuk dat ze zullen uitvoeren: een partituur. Ook de dirigent heeft het nodig om met één blik het totale verloop van de muziek te overzien. In dit online magazine ontdek je hoe je komt tot een dergelijk gezamenlijk beeld voor wat betreft data, als basis voor een probleemstelling van een vraagstuk. Dit noemen we een 'common operational picture'. Voordat we kunnen gaan musiceren, schrijven we het partituur!

Van Common Operational Picture naar Common Operational Policy

Schrijven van een partituur

Netwerk verkennen

Het samenstellen van het orkest

Probleem verkennen

Het schrijven van de noten

Data verkennen

Het ritme & de melodie vastleggen

Visualisatie verkennen

De uitvoering voorbereiden