Kernactiviteiten en expertises

Communicatie geeft vanuit verschillende rollen (kader/ advies/ uitvoering) vorm aan professionele communicatie van de organisatie. Dat gebeurt vanuit diverse teams met diverse expertises.

Bestuurs-communicatie en woordvoering

Word je gebeld door een journalist of wil je een persbericht versturen? Neem dan contact op met een woordvoerder. Alleen als er iets nieuws te melden is, wordt er een persbericht verstuurd. Heb je nieuws en helder wat de kern is van je bericht? Neem dan contact op met de betreffende woordvoerder. Binnen de provincie zijn de woordvoerders eindverantwoordelijk voor de inhoud en afhandeling, en uitsluitend zij kunnen een persbericht uitsturen.

Beleids-communicatie

Vanuit strategisch communicatieadvies wordt bepaald of een programma of het beleid een stevige inzet van communicatie nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Het is goed om te weten dat er communicatie-adviseurs zijn die daarbij kunnen helpen. Ze denken samen met je mee over de beste aanpak en strategie, maar helpen ook om alles uitgevoerd te krijgen. Iedere opgave heeft een communicatieadviseur als aanspreekpunt. Ken je die zelf niet, vraag het dan aan je programmamanager of strategisch communicatieadviseur.

Media en middelen

We werken met een uitgebreide basisset aan communicatie-middelen die deels in eigen huis worden gemaakt. Belangrijk is dat de communicatie integraal en samenhangend is; de provinciale organisatie communiceert herkenbaar en uniform zodat alle programma’s profiteren van wat is ontwikkeld. We gaan daarbij uit van de contentstrategie: - Het verhaal is de basis en het uitgangspunt - Welke content past bij dat verhaal - We adviseren over en maken content specifiek per middel

Strategische communicatie

De strategisch adviseurs communicatie verdelen hun inzet op de programma’s.

De strategen zijn specialisten in het communicatievak en verbinders:

  • Met de opdrachtgevers, met name de programmamanagers.
  • In de uitvoering van hun dagelijkse werk is er de verbinding met de woordvoerders die de bestuurlijke kant van de communicatie voor zijn/ haar rekening nemen. Dit is de as waarlangs de communicatie van de provincie vorm krijgt.
  • Vanuit de strategie en advies wordt de uitvoering van de communicatie gerealiseerd in samenwerking en door de communicatie adviseurs die werkzaam zijn binnen de programma’s met de inzet van de communicatiemiddelen die mediateam en dtp verzorgen.
  • Er is een verbinding met de andere communicatie disciplines, buiten de eenheid zoals evenementen, lobby en branding.

Regiobranding

Regiobranding is hier een wat vreemde eend in de bijt. Branding betreft namelijk geen communicatie van de provinciale organisatie, maar zet communicatiemiddelen in om de regio Brabant te profileren. Dat doet zij niet alleen met de provinciale organisatie, maar ook met externe partners die impact hebben op het imago van de regio, zoals Visit Brabant, BOM, citymarketeers, innovatiecampussen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Ben je bezig met activiteiten die succesvol of bijzonder voor Brabant zijn? Dan kan team Brabant Branding samen met jou bekijken hoe we de regio Brabant nationaal en internationaal nog meer op de kaart kunnen zetten als dé top kennis-en innovatieregio van Europa. Veel van wat we bij de provincie doen heeft immers impact op het imago dat anderen hebben van de regio Brabant. Om ervoor te zorgen dat activiteiten, van strategie en beleidsvorming tot uitvoering en communicatie, aansluiten bij de Brabantse merkwaarden, heeft Brabant Branding contact met alle Brabantse partijen die invloed hebben op het imago van de regio Brabant. Denk aan medewerkers van de provincie, Visit Brabant, BOM, citymarketeers, innovatiecampussen, onderwijsinstellingen en bedrijven.

Evenementen

De teams Evenementen, Relatiebeheer en Strategische evenementen adviseren en helpen de organisatie met het inzetten van evenementen. De teams werken samen vanuit hun eigen rol. Team Strategische evenementen is verantwoordelijk voor het corporate evenementenbeleid en adviseert vanuit deze rol bestuur, directie en programma’s over de inzet van zowel ‘eigen’ evenementen als die van onze netwerkpartners voor de beleidsopgaven. Overweeg je om een evenement in te zetten voor jouw doelstellingen? Zij gaan graag met je in gesprek over de aard van het evenement, de wensen en mogelijkheden en formuleren al dan niet in overleg met communicatiestrategen, Brabant branding of Public affairs een advies. Wil je een evenement organiseren in het provinciehuis, of gebruik maken van de bestaande (online) faciliteiten? Mail dan naar het team Evenementen : evenementenbureau@brabant.nl. Zij gaan in gesprek met je over de wensen en de mogelijkheden en samen kijken jullie naar een passende vorm.

Corporate communicatie

De communicatiestrategen bewaken de corporate communicatie van de provincie.

Vanuit de focus wordt bepaald welke onderwerpen op de corporate communicatieplanning en -middelen komen. Hierbij wordt de provinciale huisstijl toegepast.

Vormgeving

Het team vormgeving helpt je bij de vormgeving van onderwerpen in verschillende media. Ook ontwerpen en bewerken ze documenten voor drukwerk en diverse communicatieuitingen. Denk aan papieren en digitale producten als leaflets, brochures, boeken, uitnodigingen, nieuwsbrieven en posters. Je krijgt ook advies over de uitvoering van onze huisstijl. De vormgeving of DTP-werkzaamheden worden, veelal in samenwerking met een communicatieadviseur, intern uitgevoerd of uitbesteed aan externe bureaus binnen een raamovereenkomst.

Interne communicatie

Voor interne communicatie onderscheiden we drie communicatielijnen:

  • interne communicatie over organisatie vraagstukken en - ontwikkeling
  • interne communicatie over beleidsinhoud
  • directiecommunicatie voor de context en om een luisterend oor te bieden

Lobby en public affairs

Behartigen van de Brabantse belangen bij de Rijksoverheid in Den Haag en bij de Europese instellingen in Brussel.

Vraagafhandeling

Vragen van inwoners of organisaties die via de website of het algemene telefoonnummer binnenkomen worden door BrabantLoket ontvangen. De medewerkers van BrabantLoket zorgen veelal zelf voor de beantwoording van de vragen of zorgen dat de vraag op de juiste plek in de organisatie terecht komt.st.