Bouwen aan zorgzame gemeenschappen

Echt samen-leven en samen-zorgen

Steeds meer mensen geven vorm aan hun wens om meer gemeenschappelijk of geclusterd te wonen. Gedragen door vernieuwingen op het gebied van bouw, zorg en welzijn nemen initiatiefnemers zelf de verantwoordelijkheid om weer echt te gaan samen-leven en samen-zorgen.

Zo ontstaan nieuwe lokale oplossingen voor grote uitdagingen rondom zorg, eenzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Deze beweging verdient ruimte om zich volop te ontwikkelen. Maar hoe bouwen we aan zorgzame gemeenschappen en creëren we ruimte?

In het webinar ‘Bouwen aan zorgzame gemeenschappen’ hebben we met concrete voorbeelden en ervaringen uit de praktijk gezien hoe Brabanders nu al invulling geven aan zorgzame gemeenschappen, zowel in geclusterde woonvormen als in bestaande wijken en buurten. Conclusies zijn onder andere dat gemeenten ruimte kunnen creëren voor meer zorgzame gemeenschappen door als meedenkende partner de randen van wat mogelijk is op te zoeken. De provincie kan onder meer kennis en expertise delen. Diverse initiatiefnemers hebben zich naar aanleiding van het webinar gemeld bij Stérk.Brabant (community voor maatschappelijk initiatief) met interesse wat zij voor hen kunnen betekenen. Meerdere deelnemers willen graag structureler overleggen over zorgzame gemeenschappen en dan echt stappen zetten.

Kijk hier het hele webinar met: Freek Liebrand (Provincie Noord-Brabant), Stijn van Kreij (Butterfly Effect), Ad Vlems (Ecodorp Boekel), Wies Arts (Zet/PGraad) en Ellis van Boxtel (Stérk.Brabant). Duur: 1:09:00

Tijdens het webinar is deze film over het thema Nieuwe woonvormen getoond. Duur: 6:02

Deel op social media