Hoe te komen tot regionaal woonwagenbeleid?

In Noordoost-Brabant hebben 17 gemeenten en 10 corporaties dit regionaal aangepakt

In juli 2018 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Hierin is aangegeven dat overheden en corporaties verplicht zijn om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te faciliteren. Onderdeel van deze opdracht is dat vraag en aanbod van standplaatsen binnen een redelijke termijn in evenwicht moet zijn.

Maar hoe geef je dat beleid nu vorm? Hoe kan de behoefte bepaald worden? Hoe wordt omgegaan met inschrijving en toewijzing? Hoe gaat de samenwerking, en welke afspraken zijn nodig met andere partijen, zoals woningcorporaties? Is het enkel een volkshuisvestelijk vraagstuk?

In Noordoost-Brabant hebben 17 gemeenten en 10 corporaties de implementatie van het Beleidskader regionaal opgepakt. Ze maken gezamenlijk beleid op bovenstaande onderwerpen. Jos van den Boogaart (wethouder Mill en Sint Hubert) en Barbara van Hoek, (provincie Noord-Brabant) delen hun ervaringen met deze vernieuwende regionale aanpak.

Op het gebied van de implementatie van het Rijksbeleid uit juli 2018 in Noordoost-Brabant is heel veel gebeurd. Dat bleek tijdens het webinar. Het is bijzonder dat deze 17 gemeenten dit regionaal hebben opgepakt en nu starten met de uitvoering. Deze manier van werken is interessant voor andere regio’s in Brabant en Nederland.

De webinardeelnemers stelden vooral veel praktische vragen. Hoe ziet het behoefteonderzoek eruit? Hoe bepaal je een puntentelling, is een en ander juridisch getoetst? Wat is de rol van de provincie? Hoe zien de toewijzingscriteria eruit? Hoe krijg je andere gemeenten over de streep om samen te werken, etcetera.

Kijk hier het hele webinar. Duur: 1:00:18

Deel op social media