Vergrijzing: urgente opgave, maar ook een kans!

Hoe krijgen we voldoende geschikte woningen voor ouderen?

De huishoudensgroei bestaat in Brabant de komende 10 jaar voor 90% uit huishoudens van 65 jaar en ouder. De opgave om voldoende geschikte woningen te hebben waarin mensen oud kunnen worden, met of zonder zorg, is groot en urgent.

De Taskforce Wonen en Zorg moedigt gemeenten aan om een woonzorganalyse te maken en een uitvoeringsprogramma op te stellen. KBO-Brabant wil die urgentie omzetten in goede ondersteuning voor (groepen) ouderen die het heft in eigen hand nemen. Sommige gemeenten hebben vanwege die urgentie hun organisatie en werkwijze aangepast. De webinardeelnemers zijn uitgenodigd om mee te denken op welke wijze we die urgentie handen en voeten geven. En om van die opgave een grote kans te maken om oudere huishoudens zo passend mogelijk te laten wonen.

De huishoudensgroei in Brabant 2020-2040

Wonen in een hofje

Hans Adriani spreekt van een ‘gapend gat’ bij de huisvesting tussen ‘zelfstandig thuis’ en het verpleeghuis. Roger Otto introduceert het begrip ‘zorgschaarste’, en het antwoord: ‘samenzorg’. Leo Bisschops pleit voor actie op korte termijn, en betrokkenheid/ faciliteren van de doelgroep. Karin Schrederhof geeft aan dat er structurele samenwerking nodig is in de hele keten: gemeente, corporaties, zorginstellingen, zorgkantoor en de doelgroepen. De webinardeelnemers gebruikten de chatfunctie om aandacht te vragen voor aanpassing van de bestaande voorraad, en grond om initiatieven te kunnen realiseren. Dat is in het kort de opgave waar ‘we’ voor staan. Vrij vertaald: nu praktisch aan de slag, maar niet zonder het opstellen/actualiseren van woonzorganalyses (‘het begint bij inzicht in de opgave’), woonzorgvisies en concrete uitvoeringsprogramma’s, waarin alle partijen worden aangesproken.

In het webinar zijn te gast: Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg en wethouder in Nieuwegein, Roger Otto, ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg en bestuurder BrabantZorg, Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant Karin Schrederhof, wethouder Wonen/Wmo in Delft Kijk hier het hele webinar. Duur: 1:00:05

Wonen en sociaal domein

Karin Schrederhof, wethouder Wonen/Wmo in Delft gaat in onderstaande video (3,5 min.) in op de organisatiekant van de Wonen-Zorg opgave. Hoe de lijntjes binnen de gemeente zijn verbonden, de rol van de gemeenteraad, als ook het belang van structurele samenwerking met alle ketenpartners.

Deel op social media