Een flexibel huis als tijdelijk thuis

Flexwonen is een snelle oplossing, maar is geven en nemen

Een groeiende groep mensen zoekt met spoed een woning, al is het er maar eentje waar ze tijdelijk kunnen wonen. Een flexwoning kan een oplossing zijn voor hun vraag.

Flexwoningen kunnen in bestaand vastgoed een plek krijgen of in nieuwbouw op tijdelijke locaties. Gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en particulieren spelen een belangrijke rol om flexwoningen te realiseren. Wat zijn de do’s & don’ts van ambitie en beleid naar uitvoering?

“Zie het flexwonen als een kans voor verrijking en vernieuwing van de traditionele manieren van bouwen en wonen.” Dat is de oproep van de inspirerende gastsprekers van het webinar. Een groeiende groep mensen is op zoek naar een andere manier van wonen en leven en wil daar meer eigenaarschap in hebben. Flexwoningen kunnen hier een rol in spelen. Het aspect tijdelijkheid biedt mogelijkheden om te experimenteren met community-building, voor innovatie in de bouw en waarde creëren op een plek. De snelheid waarmee flexwoningen gerealiseerd kunnen worden, draagt bij aan het invullen van de grote woningvraag van dit moment. Maar, flexwonen kan alleen slagen als er bereidheid is tot samenwerken: het is geven en nemen.

Kijk hier het hele webinar met:

Roy Geers, wethouder gemeente 's-Hertogenbosch

Mohamed Acharki, bestuurder woningcorporatie Zayaz

Monique Donker en Jos Lichtenberg, Off Road Innovations, Living Lab 040

Duur: 57:47

Deel op social media