Flexpool Versnelling Woningbouw

Veel gemeenten hebben grote behoefte aan ‘helpende handjes’

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, om de woningbouwproductie in ons land te helpen versnellen. Daartoe is op 1 oktober 2020 de ‘Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw’ gepubliceerd.

Het rijk stelt €3,8 miljoen beschikbaar aan Brabant voor meer ‘handjes’ om planprocedures voor woningbouwplannen sneller te doorlopen en zo dus tempo te maken en te houden in de woningbouwproductie. De provincie Noord-Brabant zet daar nog eens €1,9 miljoen bovenop. Deze bedragen zijn beschikbaar voor 2021 tot en met 2023.

Met dit geld richten we flexpools in die gemeenten ondersteunen bij de vele (procedurele) zaken die komen kijken bij het opstellen en concreet in gang zetten van woningbouwplannen. Vanuit tal van gemeenten zijn er signalen dat de capaciteit (kwantitatief, zowel als kwalitatief) niet toereikend is om de woningbouwproductie in een goede versnelling te krijgen. De flexpool levert de expertise voor complexe plannen (zoals voor ingewikkelde binnenstedelijke transformatielocaties), maar ook bijvoorbeeld om de planvoorbereiding en planprocedures voor nieuwe woonvormen te ondersteunen.

We verkennen hoe we in Brabant de inzet van flexpools het beste handen en voeten geven. De webinardeelnemers hebben grote behoefte aan ‘helpende handjes’; kwantitatieve tekorten zijn er in heel veel plaatsen, in meer kwalitatieve zin (specifieke expertises) vragen vooral de kleinere steden en landelijke gemeenten om ondersteuning. Uit allerlei hoeken, zoals door adviesbureaus, worden al (tijdens het webinar) handjes aangeboden.

De provincie Zuid-Holland pioniert al enige tijd met een soort flexpool: een ‘Vliegende Brigade’. Onno van Eijk, projectleider Vliegende Brigade, licht toe hoe dat in z’n werk gaat. De ervaring leert dat, als je snel met de flexpools en de flexpoolmiddelen aan de slag wil gaan, er een stevige rol is weggelegd voor de provincie. De provinciale rol ligt vooral op het vlak van regisseren en verbinden: de vraag vanuit gemeenten en het aanbod van handjes en expertise vanuit de markt, bij elkaar brengen, efficiënt en effectief.

De provincie Noord-Brabant wil in 2021 snel starten met de flexpools. Versnelling van de woningbouw is immers het doel.

Kijk hier het hele webinar. Duur: 50:46

In het webinar is dit filmpje over de Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland getoond. Duur: 1:45

Deel op social media