Brabantse Week van het Wonen

Van urgentie naar resultaat

“De huizenmarkt staat in brand”, zegt gedeputeerde Erik Ronnes bij de opening van de Brabantse Week van het Wonen. Daarmee onderstreept hij nog maar eens de urgentie voor alle betrokken partijen om de schouders te zetten onder meer, maar ook kwalitatief goede aanvullingen op de huizenvoorraad. “Bouwen, bouwen, bouwen, maar wel met verstand. Dus met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik en gericht op betaalbaarheid en de veranderende woonwensen.” En die oproep is ook terug te vinden in het beleid van de gedeputeerde en de webinars van deze week. Een van de gasten bij de opening haakt aan op een heel urgent thema: vergrijzing in Brabant en de daarmee gepaard gaande stevige opgaven op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Angeline van Doveren is regiomanager Zorg bij VGZ. Zij benoemt het belang van een goed netwerk van partners, van gemeenten, bouwers en projectontwikkelaars tot uiteraard de senioren (van nu én straks) zelf. In haar ogen kan de provincie een rol pakken door dit netwerk bij elkaar te brengen en te houden en te zorgen dat de relaties uit dit netwerk ook tot concrete acties leiden. “Laat het vliegen”, zegt Van Doveren en verwijst daarmee naar de grote kracht en bereidheid die er in Brabant op dit vlak al is. Gedeputeerde Ronnes onderschrijft de rol van de provincie als netwerk-bouwer. Hij opent de week met de wens dat juist nu, in deze week, mensen elkaar ontmoeten en inspireren met goede voorbeelden, en dat deelnemers door deel te nemen aan de bijeenkomsten een volgende stap kunnen zetten in hun vak of bij de verdere uitwerking van concrete initiatieven. “Want het gaat er om dat we in Brabant de urgentie die door iedereen gevoeld wordt omzetten in resultaat. Tempo maken dus met het uitvoeren van goede woningbouwplannen, die aansluiten op de vraag en snel in aanbouw kunnen worden genomen.”

Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen

Een korte samenvatting van de webinars van de Brabantse Week van het Wonen

Deel op social media