Monitor maatschappelijke effecten coronavirus

De provincie Noord-Brabant heeft Het PON & Telos gevraagd een 9e meting uit te zetten onder Brabanders om de maatschappelijke effecten van het coronavirus in beeld te brengen. Doel van de monitor is om inzicht te krijgen in hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus en de maatregelen die daartegen worden genomen, ervaren. De resultaten van deze 9e meting vergelijken we met die van de eerdere metingen.

Het PON & Telos heeft, net als bij de voorgaande metingen, een onderzoek uitgezet onder het Brabantpanel1. Daarnaast is het onderzoek uitgezet onder de Brabantse panelleden van PanelClix. Dit om de respons te verhogen om uitsplitsingen naar leeftijd en veiligheidsregio mogelijk te maken. De opzet en inhoud van deze vragenlijst is afgestemd in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Brabantse veiligheidsregio’s en diverse Brabantse gemeenten. De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en veiligheidsregio om de respons ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor de provincie Noord-Brabant. Dit houdt in dat antwoorden die gegeven worden door deelnemers uit een ondervertegenwoordigde groep iets zwaarder meetellen dan die uit een oververtegenwoordigde groep.

Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten. Deze samenvatting en de volledige resultaten zijn terug te vinden in de rapportage Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus, Resultaten meting 9 (Het PON & Telos, 2021, publicatienummer 211265-02). De 9e meting vond plaats van 7 t/m 13 september 2021.