September 2021

Brabant Business Panel

De deelnemers aan het Brabants Business Panel geven hun mening over een aantal onderwerpen. Ze kunnen kiezen uit de opties ‘zeer negatief’, ‘negatief’, ‘neutraal’, ‘positief’ en ‘zeer positief’. Deze kwalificaties hebben we omgezet naar de waarden -2 tot en met +2. Van de gegeven antwoorden hebben we het ongewogen rekenkundig gemiddelde genomen. Daaruit komen onderstaande beelden. Opmerkelijk daarbij is dat alle grafieken, behalve die voor werkgelegenheid, in zijn geheel naar boven zijn verschoven ten opzichte van de voorjaarsmeting. Dat betekent dat zowel de stemming over de huidige situatie als de verwachting voor het komende jaar gunstiger zijn geworden.

Omzet

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn positief gestemd over de omzet. Dat is in lijn met de conjunctuurmonitor van het CBS, die een toename van het producentenvertrouwen constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest positieve uitkomst. Positiever dus ook dan het vorige kwartaal, toen we ook al de toen meest positieve uitkomst rapporteerden.

Productie/bedrijvigheid

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn positief gestemd over de productie/bedrijvigheid. Dat is in lijn met de conjunctuurmonitor van het CBS, die een toename van het producentenvertrouwen constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest positieve uitkomst.

Orderportefeuille

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn positief gestemd over de orderportefeuille. Dat is in lijn met de conjunctuurmonitor van het CBS, die een toename van het producentenvertrouwen constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest positieve uitkomst.

Personeelsomvang

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn negatief gestemd over de personeelsomvang. Dat is in tegenspraak met de conjunctuurmonitor van het CBS, die weer een toename van de werkgelegenheid, het uitzendwerk en het aantal vacatures constateert. Sinds de start van het panel is dit, samen met de mei-enquête, de meest negatieve uitkomst.

Werkdruk

Ten opzichte van een jaar geleden constateren de deelnemers van het Brabants Business Panel dat de werkdruk is toegenomen. Ze verwachten dat die de komende periode ongeveer gelijk zal blijven.

Ruimte om personeel op te leiden

De deelnemers van het Brabants Business Panel zien gemiddeld genomen de komende tijd meer ruimte om eigen personeel op te leiden. In vergelijking met eerdere metingen is dit een opmerkelijke toename.

Ruimte voor stages en/of leerbanen

De ruimte voor stages en leerbanen bleef volgens de deelnemers aan het Brabants Business Panel door de tijd heen min of meer gelijk. Tot nu: voor het eerst is de stemming significant beter dan in eerdere metingen.

Aanvoer van voorraad

Ondernemers in Brabant zijn positiever geworden over de aanvoer van voorraad in de toekomst. De stemming over de aanvoer ‘nu’ is nagenoeg gelijk, maar de stemming over de aanvoer van voorraad over een half jaar en over een jaar is beduidend verbeterd.

Aantal orders

Over het aantal orders zijn Brabantse ondernemers vooral ‘nu’ en ‘over zes maanden’ positiever dan in het voorjaar. De lange termijnstemming, voor over een jaar, is nagenoeg gelijk gebleven.

Beschikbaarheid liquide middelen

De stemming over de beschikbaarheid van liquide middelen is niet veel veranderd. Over het ‘nu’ zijn de ondernemers een fractie positiever, voor over een jaar een fractie negatiever. De verschillen ten opzichte van de vorige keer zijn marginaal. De huidige grafiek laat vooral een constante gematigd positieve lijn zien.

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabant Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabant Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jvoort@brabant.nl.