Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen


"We zijn er nog lang niet, maar economisch herstel gloort"

Hoe raakt de coronacrisis de Brabantse samenleving en economie?

Om die vraag te beantwoorden startten we in maart de Brabantse Impact Monitor. Inmiddels zijn we een half jaar verder en weten we dat het niet meer gaat om een kortstondige schok. De komende tijd moeten we leven met het virus en moeten we de economische schade die daarvan komt zo goed mogelijk opvangen. We hebben de kans om beter de crisis uit te komen dan we erin gingen. De eerste prioriteit van het pas gelanceerde Beleidskader Economie 2030 is dan ook om ervoor te zorgen dat we goed de crisis uit komen.

We zijn er nog lang niet, maar economisch herstel gloort. Uit ons Brabant Business Panel zien we dat ondernemers in belangrijke Brabantse sectoren binnen een jaar een herstel van omzet, bedrijvigheid en orderportefeuille verwachten. Ook wij als provincie zijn druk in voorbereiding om ons ‘de crisis uit te investeren’. Onze eigen investeringsbenadering versnelt investeringen om onze maatschappelijke opgaven aan te pakken, samen met de Brabantse steden en andere partners. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de aangekondigde fondsen uit het Rijk en de EU goed in onze provincie terecht kunnen komen. Met de nieuw ingerichte denktank spar ik over onconventionele en nieuwe denkwijzen om de Brabantse veerkracht in te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat ons dit samen gaat lukken, dat is de kracht van Brabant! Martijn van Gruijthuijsen Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling Coördinerend portefeuillehouder coronacrisis