Denktank adviseert provincie om Brabant sterker uit de crisis te leiden

Gedeputeerde Staten hebben een denktank ingericht om zich te laten adviseren hoe Brabant sterker uit de crisis kan komen. Een diverse groep ambassadeur met binding met Brabant is vanuit hun persoonlijke expertise gevraagd de provincie te inspireren en mee te denken en zich te buigen over de veerkracht van Brabant en de Brabanders.

De leden zijn gevraagd deel te nemen vanwege hun binding met Brabant, hun verbondenheid met regio’s of hun ervaringen in bepaalde professionele domeinen of economische sectoren. Dit zijn de leden van de denktank:

  • Brigitte Drees (Directeur Pivot Park)
  • Bert van der Els (President-commissaris Eindhoven Airport en voormalig CEO Heijmans)
  • Viktorien van Hulst (Directeur Theaterfestival Boulevard)
  • Peter van Lieshout (Hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit van Utrecht)
  • Albert Markusse (CEO Cosun)
  • Elphi Nelissen (Hoogleraar Building Sustainability aan de TU/e en voorzitter BrabantAdvies)
  • Paul van Nunen (Directeur Brainport Development)
  • Jacomine Ravensberger (Lid College van Bestuus Avans Hogeschool en lid bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant)
  • Tijn Swinkels (Oprichter DENS)
  • Berend de Vries (Wethouder Economie Tilburg)

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, coördinerend portefeuillehouder coronacrisis:

“De coronacrisis heeft Brabant zwaar getroffen, maar we zijn de crisis nog niet uit. Er lijkt een fikse economische klap te komen, die ook maatschappelijke impact zal hebben. Het is onze taak om ervoor te zorgen de klap zoveel mogelijk te dempen, maar ook de kansen te pakken die deze crisis kan openbaren. Ik ben dan ook zeer verheugd dat deze groep experts hun denkkracht wil leveren om Brabant sterker de crisis uit te leiden. Vanuit de diverse blikken vanuit verschillende disciplines binnen de denktank kunnen zij ons nieuwe scenario’s voorschotelen. Die helpen ons vervolgens weer om betere beslissingen te nemen, zodat we samen sterker de crisis uit komen.”

De denktank heeft als opdracht om inzicht te verkrijgen in de impact van de coronacrisis op de economie en samenleving van Brabant en om te reflecteren op scenario’s voor het herstel in Brabant. De denktank heeft twee bijeenkomsten gehad en komt in ieder geval tot en met het voorjaar 2021 bijeen.