Brabant in cijfers

Hoe staat Brabant er voor in tijden van corona? Aan de hand van verschillende indicatoren geven we een beeld van de situatie in Brabant (en Nederland) op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

AEX

Deze grafiek laat de stand van de AEX zien. De AEX-koers hangt samen met ontwikkelingen als economische groei, vraag en aanbod, politiek centrale banken en inflatie. De stand van de AEX wordt gezien als een vertrouwensindicator die voorloopt op de economie: als de koers inzakt, zijn de gevolgen meestal enkele maanden later merkbaar.

Bruto Binnenlands Product (bbp)

Deze grafiek laat de bbp-ontwikkeling zien in procenten ten opzichte van het vorige kwartaal (kwartaal-op-kwartaal). Hierbij wordt gekeken naar de berekening van het bbp vanuit de finale bestedingen, oftewel de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsaankopen en de waarde van de export minus de waarde van de import.

Bron: CBS

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen geeft weer hoeveel vertrouwen de consument in het economische klimaat heeft. Het CBS berekent het consumentenvertrouwen als saldo van de positieve en de negatieve verwachtingen van de Nederlandse consumenten over economische ontwikkelingen en financiƫle situatie in de komende 12 maanden.

Bron: CBS

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen van een provincie is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die samen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Bron: CBS

Brabant Business Panel

Deze grafiek geeft een actueel inzicht in de stemming binnen belangrijke Brabantse sectoren ten aanzien van verwachte omzet, productie, personeelsomvang en orderportefeuille.

Bron: provincie Noord-Brabant

Faillisementen (Brabant)

Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en regio's

Bron: CBS

Hotelovernachtingen (Brabant)

Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen. Ontwikkeling van het aantal hotelovernachtingen geeft een indicatie van de ontwikkeling van de bezoekerseconomie en van de toeristische vraag.

Bron: CBS

Passagiers Eindhoven Airport

Het totaal aantal passagiers dat vliegt vanaf Eindhoven Airport.

Bron: CBS

Arbeidsdeelname

Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor landsdelen, provincies en de vier grote steden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Bron: CBS

Werkloosheid

De werkloosheid in Nederland als geheel, nam tussen kwartaal twee van 2019 en 2020 met 0,5 procentpunt toe. De werkloosheid steeg in alle provincies. De stijging was het sterkst in Drenthe en Overijssel (0,7 procentpunt). In Utrecht nam de werkloosheid met 0,1 procentpunt slechts licht toe. Groningen noteerde met 4,4 procent de hoogste werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020, gevolgd door Zuid-Holland (4,1 procent) en Flevoland (4,0 procent). Met 3,2 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland en Utrecht.

Bron: arbeidsmarktinzicht.nl

WW-uitkeringen

De instroom en uitstroom van het aantal WW-uitkeringen voor de provincie Noord-Brabant.

Bron: arbeidsmarktinzicht.nl