Commissaris van de Koning Ina Adema


'Een eenvoudige oplossing is er niet, wat blijft is de kracht van Brabant'

Een nieuwe editie van de Brabantse Impact Monitor, die verschijnt op een moment waarop duidelijk wordt dat het virus een veel grotere invloed heeft dan gehoopt. De impact monitor is een momentopname op een moeilijk moment. Wat duidelijk wordt uit het PON-onderzoek naar de maatschappelijke effecten van het coronavirus in Brabant is dat de bezorgdheid onder Brabanders groot is en het draagvlak voor maatregelen niet vanzelfsprekend. Ook maken mensen zich zorgen dat anderen zich minder aan de regels en adviezen houden. In die zin is de impact monitor ook een oproep: houd je aan de regels.

Het virus en de beperkingen die wij ons omwille van onze familie, buren en vrienden moeten opleggen, hebben grote gevolgen voor ondernemers. Sommigen profiteren, internet aankopen stijgen, anderen zien zich geconfronteerd met gedwongen sluitingen en inkomsten die wegvallen. De effecten en de gevolgen voor de lange termijn zijn nog onduidelijk. Een eenvoudige oplossing is er niet, wat blijft is de kracht van Brabant, innovatie, samenwerking tussen ondernemers, overheden en instellingen. Daar heb ik vertrouwen in!

Ina Adema Commissaris van de Koning