Recente ontwikkelingen

Wat is de maatschappelijke en economische impact van corona in Brabant? Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rij.

Toename negatieve gevoelens onder Brabanders

De trend waarin positieve gevoelens onder Brabanders toenamen en negatieve gevoelens daalden, is omgedraaid. Dat blijkt uit de 5e meting naar de maatschappelijke effecten van het coronavirus in Brabant door het PON. Meer Brabanders voelen zich bezorgd, machteloos, gefrustreerd, verdrietig, boos en bang dan bij de meting die plaatsvond voor de zomerperiode.

18-29 en 30-44 jarigen voelen zich meer dan andere leeftijdsgroepen gestresst en gefrustreerd. 55-plussers zijn meer bezorgd dan anderen.

Ook zien we een groot verschil in de tevredenheid met het leven tussen jongeren en ouderen: 18-44 jarigen geven gemiddeld een 6,8 voor de tevredenheid met hun leven en 55-plussers een 7,4.

Download het volledige onderzoeksrapport > Download de infographic met resultaten >

Coronasteun provincie voor culturele instellingen

19 Brabantse culturele instellingen krijgen steun van Noord-Brabant uit de gelden die bestemd zijn voor Corona-steun. In totaal wordt €1,3 miljoen aan provinciale subsidie gegeven. Dit geld is matching voor de rijksgelden, en ook de gemeenten waar de betreffende instellingen gevestigd zijn dragen bij. Het Mondriaanfonds, Filmfonds en Fonds Podiumkunsten hebben inmiddels bekend gemaakt wie steun ontvangen. Daar zijn 19 Brabantse instellingen bij.

Lees meer op brabant.nl >

Aantal besmettingen in Brabant fors gestegen

Het aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt fors. Het RIVM meldde donderdag 1.395 nieuwe besmettingen. De uitschieters zijn Den Bosch (90 nieuwe besmettingen), Eindhoven (96) en Tilburg (127). Niet eerder was het totale aantal in Brabant van dag tot dag zo hoog.

'Alleen de coronabrand blussen is niet genoeg'

Het kabinet moet zich tijdens de coronacrisis op meer richten dan alleen het afremmen van het virus en het beperken van de directe economische schade. Dat zeggen de directeuren van de drie grote Nederlandse planbureaus. De tientallen miljarden euro’s die het kabinet uitgeeft, moeten ook worden gebruikt om problemen op te lossen als de groeiende sociale kloof in Nederland en klimaatverandering, vinden ze.

Lees meer op nrc.nl >

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft deze week besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dat doet het kabinet door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees meer op rijksoverheid.nl >

Boek 'The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Van gezondheid en veiligheid, tot milieu, onderwijs, arbeidsmarkt en digitalisering. Hoe kunnen we met z’n allen een 'New Common' creëren die beter is voor mens, maatschappij en de planeet? Een 'nieuw samen', waarin iedereen met zijn eigen talenten en expertise kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van een samenleving. Op basis van wetenschappelijke kennis biedt Tilburg University hiervoor een dynamisch perspectief in de publicatie The New Common.

Lees meer op tilburguniversity.edu >

Kabinet presenteert Routekaart coronacrisis

Het kabinet wil zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt o.a. versterkt door het testbeleid, het coronadashboard en hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn en de app CoronaMelder. Daarmee wil het kabinet het zicht op de verspreiding van het virus vergroten en snel en gericht bijsturen waar het virus oplaait.

Klik hier voor de complete routekaart >

image

Brabantse ondernemers positiever in september*

De stemming in het Brabant Business Panel was in september op verschillende onderdelen positiever dan een maand eerder. Dat is in lijn met de positievere verwachtingen uit augustus ten opzichte van juli. Uitzondering is de verwachting ten aanzien van de personeelsomvang over 12 maanden.

De verticale as geeft de gemiddelde stemming aan. 0 is neutraal, 1 is positief en 2 is zeer positief gestemd. -1 daarentegen is negatief en -2 zeer negatief gestemd.

* De enquete is gehouden voordat het kabinet de aangescherpte maatregelen bekendmaakte.

Nederlandse transportsector en industrie kwetsbaar voor nieuwe coronagolf buitenland

Een wereldwijde opleving van het coronavirus en mogelijke bijbehorende buitenlandse lockdownmaatregelen zullen Nederlandse bedrijven in de transportsector en de industrie hard raken. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in deze sectoren is sterk afhankelijk van de wereldwijde exportvraag. In tegenstelling tot de Nederlandse dienstensector die vooral wordt getroffen door de binnenlandse maatregelen, worden transportbedrijven en de industrie juist geraakt door maatregelen in andere landen en terugval in de wereldhandel. Nieuwe lockdowns in het buitenland hebben daarom grote economische gevolgen voor deze sectoren.

Lees meer op cpb.nl >

Ervaringen van patienten die herstelden van corona

Zorgbelang Brabant | Zeeland formeerde een Denktank van mensen die besmet raakten met corona, niet werden opgenomen in het ziekenhuis en (thuis) herstelden. In de Denktank werden ervaringen en gezamenlijke thema's besproken en mogelijke oplossingsrichtingen bedacht. Zorgbelang heeft een publicatie gemaakt met de uitkomsten.

Download de rapportage >

Beleidskader Economie 2030 vastgesteld

Provinciale Staten bespraken vrijdag 16 oktober de visie op de Brabantse economie in 2030. Met het Beleidskader Economie 2030 willen Gedeputeerde Staten verzekeren dat Brabant klaar is voor de toekomst en veranderingen behendig te lijf gaat. Eerste prioriteit is het goed opvangen van de klap die de coronacrisis heeft veroorzaakt.

Op woensdag 25 november van 9.30 - 11.00 uur vindt de digitale aftrap van het beleidskader plaats. U kunt daar bij zijn. Aanmelden kan via toekomstbehendigbrabant.nl. Het programma en de link naar het webinar volgen.

Ik wil me aanmelden voor het webinar >

En verder...

  • Na een daling in juni 2020 maken meer ondernemers in Oss zich nu zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. (Gemeente Oss)
  • Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen pleit voor een voortent voor de arbeidsmarkt voor alle arbeidsmarktvragen van werkzoekenden, zzp'ers, schoolverlaters en werkgevers. (Brabants Dagblad)
  • De gemeente 's-Hertogenbosch organiseerde een online bijeenkomst over eenzaamheid onder jongeren en liet daar een getekend verslag van maken (Linkedin)
  • Niet het virus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen en jongeren hard. Dat blijkt uit een analyse van de effecten van de maatregelen door vier kinderartsen. (Nederlands Jeugdinstituut)
  • Hoe werken we samen aan het ‘nieuwe normaal’? Acht adviezen van wetenschappers van de Universiteit Utrecht. (Universiteit Utrecht)
  • De overheid steunt de culturele sector en dat is in deze lastige tijden ook logisch, schrijft de Rabobank, want de sector creëert een boel werkgelegenheid, draagt bij aan het vestigingsklimaat en creëert daarnaast waarde voor andere sectoren. (Rabobank)