Brabant in cijfers

Hoe staat Brabant er voor in tijden van corona? Aan de hand van verschillende indicatoren geven we een beeld van de situatie in Brabant (en Nederland) op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

Bron: RIVM

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

Bron: RIVM

Gemoedstoestand

Het PON onderzoekt sinds het uitbreken van de coronacrisis hoe Brabanders zich voelen door de actuele situatie. Meting 5 vond plaats tussen 30 september en 7 oktober 2020.

Bron: het PON

Draagvlak voor maatregelen

Het PON onderzoekt sinds het uitbreken van de coronacrisis welke maatregelen draagvlak hebben bij Brabanders. Meting 5 vond plaats tussen 30 september en 7 oktober 2020.

Bron: het PON

Zorgen

Het PON onderzoekt sinds het uitbreken van de coronacrisis of Brabanders zich zorgen maken over thema's die samenhangen met corona. Meting 5 vond plaats tussen 30 september en 7 oktober 2020.

Bron: het PON

Economische groei

Het CBS publiceert deze regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het tweede kwartaal van 2020. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: CBS

Bruto Binnenlands Product

Het Bruto Binnenlands Product - populair gezegd wat Nederlanders bij elkaar verdienen in een periode - is in het tweede kwartaal verder gedaald en uitgekomen op het niveau van 2015.

Bron: CBS

Conjunctuurklok

De conjunctuurklok van het CBS laat zien dat ondernemers in de afgelopen periode gemiddeld minder negatief zijn geworden dan zij eerder waren. De conjunctuurklok geeft een mandje weer van alle indicatoren die in de conjunctuurmonitor van het CBS worden gemeten.

Bron: CBS

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen geeft weer hoeveel vertrouwen de consument in het economische klimaat heeft. Het CBS berekent het consumentenvertrouwen per kwartaal en neemt het saldo van de positieve en de negatieve verwachtingen van de Nederlandse consumenten over economische ontwikkelingen en financiële situatie in de komende 12 maanden.

Bron: CBS

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die samen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Het CBS berekent ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in Nederland.

Bron: CBS

Brabant Business Panel

Deze grafiek geeft een actueel inzicht in de stemming binnen belangrijke Brabantse sectoren ten aanzien van verwachte omzet, productie, personeelsomvang en orderportefeuille.

De verticale as geeft de gemiddelde stemming aan. 0 is neutraal, 1 is positief en 2 is zeer positief gestemd. -1 daarentegen is negatief en -2 zeer negatief gestemd.

Bron: provincie Noord-Brabant

Faillisementen in Brabant

Deze grafiek bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in Brabant in het afgelopen jaar, uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Bron: CBS

Huizenprijzen

De prijzen van bestaande koopwoningen blijven ook in het tweede kwartaal van 2020 stijgen, ondanks de coronacrisis. In de grafiek de ontwikkeling ten opzichte van 2015 voor Nederland als geheel en voor de provincie Noord-Brabant.

Bron: CBS

Hotelovernachtingen in Brabant

Deze tabel bevat cijfers tot en met juli 2020 over het aantal gasten en hun overnachtingen in Brabant in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.

Bron: CBS

Horeca-omzet

Als gevolg van de coronacrisis is de omzet in de horeca over de volle breedte flink gedaald. Waar de omzet in 2019 nog steeg, is die in alle deelsectoren in 2020 gekelderd. Opvallend is de relatief kleine teruggang in de fastfoodsector. Niet toevallig, want die heeft in de bedrijfsvoering relatief veel minder last gehad van de beperkingen door de pandemie dan andere sectoren in de horeca.

Bron: CBS

Passagiers Eindhoven Airport

Het totaal aantal passagiers dat vliegt vanaf Eindhoven Airport in de periode tot en met augustus 2020.

Bron: CBS

Arbeidsdeelname

Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in absolute aantallen in Brabant tot en met het tweede kwartaal van 2020.

Bron: CBS

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures is zowel in Nederland als geheel als in de provincie Noord-Brabant gedaald. Met name in de handel en de horeca is het aantal banen flink afgenomen, terwijl in de industrie nog veel vraag was naar met name technisch geschoold personeel. De procentuele daling van het aantal vacatures is in Noord-Brabant iets groter dan in Nederland als geheel.

Bron: CBS

Werkloosheid

De werkloosheid in Nederland als geheel, nam tussen kwartaal twee van 2019 en 2020 met 0,5 procentpunt toe. De werkloosheid steeg in alle provincies. De stijging was het sterkst in Drenthe en Overijssel (0,7 procentpunt). In Utrecht nam de werkloosheid met 0,1 procentpunt slechts licht toe. Groningen noteerde met 4,4 procent de hoogste werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020, gevolgd door Zuid-Holland (4,1 procent) en Flevoland (4,0 procent). Met 3,2 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland en Utrecht.

Bron: arbeidsmarktinzicht.nl

WW-uitkeringen

De instroom en uitstroom van het aantal WW-uitkeringen voor de provincie Noord-Brabant.

Bron: arbeidsmarktinzicht.nl

Thuiswerkers

In West-Noord-Brabant werkt 36 procent van de werkzame beroepsbevolking thuis, in de overige delen van Brabant is dat 37%. Daarmee nemen de Brabantse regio's op de ranglijst een middenpositie in Nederland in. Met name in de Randstad en de grote steden wordt meer thuis gewerkt, procentueel wel tot een derde meer. Veelal zijn dat gebieden waar meer dienstverlening en minder industrie is.

Bron: CBS