November 2021

Voortschrijdende stemming Brabant Business Panel

In het Brabants Business Panel geven Brabantse ondernemers hun stemming weer over een aantal indicatoren. Het panel is geïnitieerd naar aanleiding van de coronacrisis, maar heeft ook daarbuiten grote waarde om specifiek voor Brabant voorspellingen te doen. De vragenlijst heeft overeenkomsten met de conjunctuurenquête van het CBS, waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn met de landelijke ontwikkelingen. Omdat deelnemers verspreid zijn over de hele provincie Noord-Brabant en ook over alle sectoren, is het mogelijk om per Brabantse regio en per sector ontwikkelingen te zien. Omwille van bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens, publiceert de provincie Noord-Brabant alleen op totaalniveau van de enquête. Op een aantal onderwerpen is aan de leden van het Brabants Business Panel gevraagd of zij daarover heel positief, positief, neutraal, negatief of heel negatief zijn. De antwoorden zijn vervolgens vertaald in een getal: heel positief = 2 positief = 1 neutraal = 0 negatief = -1 heel negatief = -2

In de grafieken hieronder ziet u het gemiddelde van de aldus berekende uitkomsten.

In deze versie van de Brabant Impact Monitor presenteren we niet alleen de uitkomsten van de oktober-enquête, maar vergelijken we ook met de stemming van een jaar geleden.

Omzetontwikkeling

De stemming over de omzetontwikkeling is in oktober 2021 duidelijk positiever dan in 2020. Het gemiddelde oordeel van de deelnemers is nu ‘positief’, waar dat een jaar geleden nog ‘neutraal’ was. Opmerkelijk is dat de verwachting die ondernemers een jaar geleden over de omzet van oktober 2021 hadden gemiddeld genomen ruim is overtroffen.

Productie/bedrijvigheid

Ook over de productie/bedrijvigheid zijn ondernemers gemiddeld genomen veel positiever dan een jaar geleden. Ook hier is de stemming over de omzet nu aanzienlijk positiever dan een jaar geleden voorspeld werd. Naar de toekomst toe zijn de ondernemers blijvend redelijk positief.

Orderportefeuille

Over de orderportefeuille zijn de ondernemers gematigd positief, waar zij een jaar geleden nog neutraal waren. Vooruitkijkend zien de ondernemers de toekomst steeds positiever in.

Personeelsomvang

Al sinds de start van het Brabant Business Panel zijn ondernemers negatiever over personeelsomvang dan over andere onderwerpen. Ondernemers zijn hier sinds een jaar geleden ook negatiever over geworden.

Werkdruk

De werkdruk is sinds een jaar geleden niet noemenswaardig veranderd. In tegenstelling tot een jaar geleden verwachten de ondernemers de komende maanden geen dip in de werkdruk.

Ruimte om personeel op te leiden

Een jaar geleden was er meer ruimte om personeel op te leiden dan nu. Naar de toekomst toe zijn ondernemers positiever dan over de huidige situatie, vergelijkbaar met het relatieve optimisme dat hierover een jaar geleden bestond.

Stages en leerbanen

De stemming over stages en leerbanen is sinds oktober 2020 niet veel veranderd.

Ervaart u op dit moment een personeelstekort?

Op dit moment ervaart ruim zestig procent van de ondernemers in het Brabant Business Panel een personeelstekort.

Verwacht u dat er in de regio werklozen zijn die in uw onderneming direct aan de slag kunnen?

Ongeveer de helft van de ondernemers verwacht dat er in regio werklozen zijn die direct in hun onderneming aan de slag zouden kunnen.

Open hiring

We vroegen de deelnemers aan het Brabant Business Panel hoe zij naar ‘open hiring’ kijken, het aannemen van mensen van een wachtlijst zonder dat naar het curicculum vitae wordt gekeken. 30 procent van de deelnemers ziet daar wel wat in, bij veertig procent van de ondernemers is dat eigenlijk geen optie.

We vroegen naar inzetbaarheid van werklozen in de deelnemende ondernemingen:

Ondernemers zien mogelijkheden voor werklozen als de nieuwe medewerkers bijscholing op de werkvloer krijgen, de ondernemers een financiële prikkel, of werklozen bijscholing in de regio krijgen. Een deel van de ondernemers ziet geen mogelijkheden of heeft hier geen zicht op. Bij deze vraag was het mogelijk meerdere antwoorden aan te kruisen.

Strategie om personeelstekort op te lossen

We vroegen de deelnemers aan het Brabant Business Panel van welke maatregelen zij het meeste verwachten om het personeelstekort op te lossen. De top drie van mogelijke maatregelen is:

  1. Investeren in personeelsbesparende technologie
  2. Mensen uit andere sectoren aantrekken en omscholen
  3. Meer arbeidsmigranten aantrekken

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabant Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabant Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jvoort@brabant.nl.