Meer eenzame jongeren, 'maar je kunt er zelf wat aan doen'

De coronacrisis heeft jongeren keihard in een isolement geduwd. Ga maar na: contacten via school zijn geminimaliseerd, uitgaan en festivals bezoeken verboden en bijbaantjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Eenzaamheid ligt nadrukkelijk op de loer. Wat kun je daartegen doen?

“Doorzetten, niet teveel focussen op de problemen en vooral niet denken dat je de enige bent die eenzaam is.” Dat zegt de 19-jarige Pieter Vreeburg uit Breda. Ook hij mist de sociale contacten. “Ik heb veel mensen van mijn studie sinds het begin van de coronacrisis niet meer gesproken”, aldus de derdejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management bij Avans. “Maar ík ga dan op zoek naar oplossingen, bekijken hoe ik wél contacten kan leggen.”

Crisis nog niet voorbij Pieter was een van de deelnemers die 11 november aanschoof bij een digitale bijeenkomst van de provinciale denktank corona, die ditmaal gericht was op jongeren. Hij vertelde dat een dreigend isolement een van de redenen was waarom hij besloot een parttime bestuursjaar aan te gaan bij de Academic Business Club in Tilburg. Deze netwerkstichting wil jongeren inspireren tot ondernemerschap.

“Ik kan me voorstellen dat veel jongeren deze zomer het gevoel hadden dat de crisis al voorbij was. Inmiddels is dat compleet omgekeerd. Er komt voorlopig geen einde aan, dus moeten we op een andere manier contacten leggen.” Niet bij de pakken neerzitten dus. “Vanwege de coronacrisis is er meer behoefte aan sociaal contact, dus zullen mensen er ook eerder voor openstaan. Er is nog steeds veel mogelijk, maar je moet wel bereid zijn er wat voor te doen.”

Chronisch eenzaam Iemand die de eenzaamheid onder jongeren van nabij ziet groeien, is Jan Timmers. De 27-jarige Udenaar is ervaringsvrijwilliger bij de stichting Join Us, die (fysiek en online) avonden organiseert voor eenzame jongeren. Het aantal aanmeldingen daarvoor nam volgens hem de afgelopen maanden toe. “8 procent is zelfs chronisch eenzaam. Zij hebben het in coronatijd extra zwaar, omdat de paar dingetjes die ze nog buitenshuis konden doen helemaal zijn weggevallen.”

Ook Jan deelde op 11 november zijn ervaringen met de denktank. Nog maar enkele jaren terug vond hij het doodeng om op mensen af te stappen of naar feestjes te gaan. Zijn mening hield hij liever voor zich. “Ik ben ook gepest vroeger. Omdat ik meerdere keren verhuisd en van school gewisseld ben, kon ik bovendien geen contacten opbouwen.”

Contact met lotgenoten Het dreigde zelfs faliekant mis te gaan tijdens een stage in Den Haag. Daar zat Jan alleen op kamers, in een groot en verlaten anti-kraakpand. “Ik liep een zware depressie op en had suïcidale gedachten. Via mijn ouders en hulpverleners ben ik bij Join Us terechtgekomen en mede dankzij de leuke bijeenkomsten met andere jongeren in de loop der jaren uit het dal geklommen.” Hij volbracht zijn studie Gamedesign bij NHTV en werkt nu bij een softwarebedrijf in Veghel.

Als geen ander weet de Udenaar dat het lastig is om eenzame jongeren te bereiken. Zeker als ze al niet zo’n groot sociaal leven hebben en daardoor onder de radar vliegen. Het is dus belangrijk manieren te vinden om ze hulp te kunnen bieden en met lotgenoten in contact te brengen. Kunnen overheden als de provincie daar een rol in spelen? “Join Us werkt samen met gemeenten en het lokale jongerenwerk om groepen in een regio op te starten”, aldus Jan. “We zien gelukkig dat steeds meer gemeenten daar interesse in hebben.”

Corona-impuls Op zijn beurt wil Pieter Vreeburg een lans breken voor studenten die moeite hebben om in deze crisistijd een stageadres te vinden. “Vaak zijn ze op zoek naar een plek waar ze een vergoeding kunnen krijgen, ook al omdat een bijbaantje er bij een fulltime stage niet in zit. Bedrijven hebben daar niet altijd de middelen voor.” Financiële ondersteuning van ondernemers vanuit overheden – een corona-impuls – zou met het oog op stages wat de Bredanaar betreft zeker een uitkomst zijn. Martijn van Gruijthuijsen, de Brabantse gedeputeerde voor Economie, Kennis en Talentontwikkeling, herkent de lastige situatie waarin jongeren zich bevinden: “Zeker nu alles wat leuk is, verboden is.” Hij erkent bovendien dat het momenteel moeilijk is om stage te kunnen lopen. De gedeputeerde waardeert daarom de aanbevelingen en inspirerende bijdragen aan de denktank: “Uiteindelijk draagt dit alles eraan bij om als Brabant elke generatie sterker uit deze crisis te laten komen.”

Het rondetafelgesprek werd geïniteerd door de provinciale denktank die Gedeputeerde Staten adviseert hoe Brabant sterker uit de crisis kan komen. Naar aanleiding van het gesprek met jongeren zijn diverse actiepunten geïnventariseerd die worden uitgewerkt met de leden van denktank. Bijvoorbeeld rondom mbo/hbo-combistages.
Lees hier meer over de denktank