Recente ontwikkelingen

Wat is de maatschappelijke en economische impact van corona in Brabant? Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rij.

Daling lijkt te stabiliseren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vrijdagmorgen 5974 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat aantal is lastig te vergelijken met gisteren. Toen werden 5720 nieuwe besmettingen gemeld, maar zo'n duizend besmettingen hadden eigenlijk woensdag moeten worden gerapporteerd. Woensdag was sprake van een ict-storing, waardoor de duizend positieve tests toen niet werden gemeld. Gisteren kwamen die alsnog binnen, wat het beeld vertroebelt. Gemiddeld genomen lijkt de daling van de afgelopen maand zich te stabiliseren. Afgelopen week werden gemiddeld 5250 positieve tests per dag gemeld, tegen 5550 een week eerder.

In Brabant daalde het aantal besmettingen licht ten opzichte van gisteren, al blijft het aantal voor de tweede dag op rij boven de duizend: 1005.

Lees meer op nos.nl > Ga voor de situatie in Brabant naar bd.nl >

Oproep VNO-NCW: werkgevers, kom met stageplekken

Als het tekort aan stageplaatsen voor studenten in het middelbare beroepsonderwijs niet wordt opgelost, dan zal de arbeidsmarkt daar op termijn veel last van ondervinden. Dat zegt Raymond Kouwenberg, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland in de regio Breda. Hij doet samen met de West-Brabantse beroepsopleider Curio (16.000 studenten) een dringend beroep op werkgevers om studenten een stageplaats aan te bieden. ,,De urgentie is groot. Bij Curio zijn nog altijd vierhonderd studenten op zoek naar een stage of leerwerkplek.”

Lees het artikel op bndestem.nl >

Bijna helft jongeren zegt zich slechter te voelen door coronacrisis

Bijna de helft van de jongeren van 18 tot 24 jaar zegt zich in onderzoek van bureau I&O Research slechter te voelen dan voor de coronacrisis. Dat is veel meer dan andere leeftijdsgroepen, waarbij iets meer dan een kwart zich slechter voelt. "Kijk, als je vraagt hoe ze zich voelen, antwoorden twee op de drie jongvolwassenen in eerste instantie gewoon 'goed'", zegt onderzoeker Peter Kanne. "Maar als je dan doorvraagt, kantelt het beeld. De rode draad is dat veel jongeren zeggen: dit duurt te lang en ik zit er doorheen."

Lees het artikel op nos.nl >

Jongeren lijden aan meer depressies en stress door corona

GGZ-instellingen maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronapandemie op de mentale gesteldheid van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat zij meer stress, angsten en depressies ervaren dan voor de coronacrisis. Uit onderzoek van de GGZ Oost Brabant blijkt dat 44 procent van de ondervraagde groep jong-volwassenen zich minder goed voelt dan voorheen.

Lees het artikel op ed.nl >

'Organiseer oudjaarsfeestjes voor jeugd, anders komt veiligheid in geding'

Zonder evenementen voor jongeren tijdens de komende oud en nieuw wordt het ‘een hele forse uitdaging’ die nacht de veiligheid te garanderen. Voorzitter Hubert Bruls van het landelijke veiligheidsberaad pleit voor kleinschalige activiteiten voor jongeren en krijgt steun van politie en deskundigen. ,,Laten we niet naïef zijn en denken dat als wij zeggen dat er niks mag mensen ook niets zullen gaan doen. Als er toch iets gebeurt, dan liever geregisseerd en onder begeleiding van een jongerenwerker, de wijkagent of iemand van de gemeente."

Lees het artikel op ed.nl >

Waarom jongerenproject Stay Connected werkt

Aan het begin van de coronacrisis startte Stichting Join Us de online vriendendienst Stay Connected om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. In zes maanden tijd zijn meer dan 120 jongeren geholpen via 10 online groepen. De jongeren hadden contact met elkaar via WhatsApp en videocalls. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt het project voortgezet. De geleerde lessen en positieve ervaringen worden hierin meegenomen. Meer weten over de opzet van het programma en waarom het werkt?

Download de evaluatie >

Help jongeren eenzaamheid te doorbreken

Eenzaamheid onder jongeren op school bespreekbaar maken, zodat leerlingen die zich eenzaam voelen eerder gezien en geholpen worden. Docenten kunnen van grote betekenis zijn voor deze jongeren. Eenzaamheid effectief aanpakken op school is echter niet eenvoudig. Om docenten te ondersteunen bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van eenzaamheid vinden zij vanaf nu gratis tools op eenzamejongeren.com/professionals

Naar eenzamejongeren.nl/professionals >

psst... corona is besmettelijk, geef het ff door!

De gemeente Breda liet onderzoeken hoe jongeren omgaan met (de aanpak van) corona. Zijn jongeren goed op de hoogte van de actuele maatregelen? Wat vinden zij ervan? En hoe zou je deze groep kunnen activeren zich aan de maatregelen te houden? De onderzoekers concluderen o.a. dat het belangrijk is jongeren te betrekken bij het beleid. Ze willen graag meedenken en vinden het belangrijk om gehoord te worden. Inzetten op co-creatie kan ertoe leiden dat jongeren ook intrinsiek gemotiveerd worden om te gehoorzamen aan het beleid.

Naar het onderzoeksrapport >

Effecten van corona voor kwetsbare groepen

De coronacrisis heeft voor veel inwoners van Brabant gevolgen. Kwetsbare groepen worden steeds kwetsbaarder en ondervinden mogelijk extra effecten van de coronacrisis. Ook ontstaan er nieuwe kwetsbare groepen. De focus op het in de hand houden van de medische gevolgen vermindert en nu worden de sociale gevolgen voor Brabanders meer zichtbaar. Stérk.Brabant liet onderzoeken wat de gevolgen en mogelijke zorgoplossingen zijn voor personen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een migratieachtergrond. Dat resulteerde in twee interessante verkenningen.

Verkenning gevolgen corona voor personen met migratieachtergrond > Verkenning gevolgen corona voor personen met verstandelijke beperking >

SCP Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis

Het coronavirus veroorzaakt steeds duidelijker een maatschappelijke crisis, naast een gezondheids- en economische crisis. Het SCP brengt de inzichten tot nu toe samen in een`SCP-coronakompas’. Dit biedt inzicht in de maatschappelijke effecten, hoe die zich door de tijd ontwikkelen, en wat de mogelijkheden zijn om tijdig bij te sturen. Eenzaamheid en psychische druk kunnen bijvoorbeeld sterker toenemen als de maatregelen de komende tijd tot meer vrijheidsbeperkingen leiden. Inzicht daarin helpt om de wendbaarheid en veerkracht van onze samenleving tijdens de duur van deze crisis te versterken, maar ook om te voorkomen dat bestaande kloven tussen meer en minder kwetsbare groepen zich vergroten.

Ga naar het SCP Coronacompas >

Economische krimp minder groot in derde kwartaal

Alle regio’s in Nederland zijn in het derde kwartaal van 2020 economisch minder hard getroffen door de coronacrisis dan in het tweede kwartaal. Toch is overal nog sprake van krimp ten opzichte van een jaar eerder. In Brabant is de gemiddelde krimp 1 tot 2% ten opzichte van een jaar eerder.

Ga naar cbs >

Ondernemersvertrouwen neemt toe, ook in Brabant

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van vierde kwartaal in alle provincies hoger uit dan in het derde kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en in het derde kwartaal iets beter. In het vierde kwartaal is het ondernemersvertrouwen weer verbeterd. Ten opzichte van andere provincies zit Brabant in de middenmoot.

Naar het cbs >

Ook leden Brabants Business Panel positiever

Ook de leden van het Brabants Business Panel lijken in oktober aanzienlijk positiever ten opzichte van hun sectoren te staan dan in juli. Over omzet, productie en orderportefeuille zijn de ondernemers gemiddeld positief en over de personeelsomvang nu minder negatief dan in juli. De ondernemers verwachten binnen zes maanden een herstel in productie/bedrijvigheid, orderportefeuille en omzet. Over personeelsomvang zijn ze op lange termijn nog licht negatief.

De grafiek is gemaakt op basis van een kwalitatieve enquête. Geënquêteerden konden voor verschillende onderwerpen aangeven of zij daar voor hun sector zeer negatief (-2), negatief (-1), neutraal (0), positief (1) of zeer positief (2) tegenover stonden. Een gemiddelde van de gegeven antwoorden is weergegeven in de grafiek.

Hoe kunnen stagemogelijkheden verbeterd worden?

Aan leden van het Brabant Business Panel is ook gevraagd welke maatregelen mogelijk zouden kunnen helpen om het aantal stagemogelijkheden voor jongeren te vergroten. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan iets te zien in het aanbieden van een vergoeding voor werkgevers. Fysieke ruimtes voor stages en online stagemogelijkheden beschikbaar stellen vond iets meer dan een kwart van de ondervraagde werkgevers interessante opties.

Aantal WW-uitkeringen Brabant verdubbeld sinds begin coronacrisis

Werkloosheidscijfers van het UWV voor Brabant schetsen een vernietigend beeld: in de eerste drie maanden van de coronacrisis verdubbelde het aantal uitkeringen bijna, ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Herstel wordt voorlopig niet verwacht. In heel Brabant trekken vooral de jongeren aan het kortste eind, net als in de rest van Nederland. In Noordoost-Brabant is 12 procent van de werkzoekenden, bijna 35.000 mensen, jonger dan 27 jaar. In Midden-Brabant lag dat percentage op 13 procent, ruim 30.000 mensen.

Lees het artikel op bd.nl >

Culturele schade niet te voorkomen als coronamaatregelen van kracht blijven

Als in 2022 ook nog sprake is een anderhalvemetersamenleving krijgen vooral de podiumkunst en gezamenlijke cultuurbeoefening het heel moeilijk, want die zijn nu eenmaal geënt op een concentratie van mensen in een kleine ruimte. Dat schrijft het SCP in een verkenning van de gevolgen van corona voor de betekenis van cultuur in het dagelijks leven van mensen. Mogelijk verleggen mensen hun belangstelling naar andere vormen van cultuur, zoals beeldende kunst, literatuur en erfgoed, vormen van cultuur die minder van de anderhalve meter te duchten hebben. Omdat er minder culturele activiteiten plaatsvinden zijn er dan ook minder mogelijkheden om cultureel vrijwilligerswerk te doen.

Naar de SCP-verkenning >

Lichtpuntjes in donkere tijden voor de Brabantse industrie

De werkgevers in de Metalektro en het MKB Metaal krijgen het flink voor de kiezen tijdens deze uitzonderlijke economische crisis. Dat orders uitblijven, landen op slot gaan en import en export onmogelijk worden, trekt een forse wissel op het weerstandsvermogen en de veerkracht van bedrijven.

Lees het volledige artikel >

En verder...

 • Historisch economisch herstel, niveau vorig jaar nog ver weg (NOS)
 • Impact corona op Nederlandse economie minder sterk dan gemiddeld in de EU (CBS)
 • De zoon van Marjon raakte besmet met corona op een feestje: zoveel mensen zijn daar nu door geraakt (1Vandaag)
 • Zingende tuinman en klussende dj; artiesten kiezen massaal voor omscholing (Brabants Dagblad)
 • Klusbedrijven hebben het hartstikke druk: ‘We moeten steeds vaker nee verkopen’ (Brabants Dagblad)
 • Personeel uitlenen is in: Tilburgse chef-kok verwerkt nu Zeeman-orders (Brabants Dagblad)
 • Brabantse horeca maakt massaal gebruik van coronasteun (BN De Stem)
 • Meeste cafés en restaurants in Breda denken dat ze failliet gaan als ze in december nog dicht zijn (Omroep Brabant)
 • Omzet industrie bijna 8 procent lager in derde kwartaal (CBS)
 • Consumenten hebben in september 3,5 procent minder besteed dan in september 2019 (CBS)
 • Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in crisistijd: wat kun je wel en niet eisen in de ‘corona-cao’? (artikel)
 • Provinciale Staten roepen Gedeputeerde Staten van Brabant op te onderzoeken wat de coronacrisis en het enorme woningtekort betekent voor de woonbehoeften in Brabant (motie)