Theek 5 biedt perspectief voor jong en oud

Paul Adels is directeur van Theek5, de bibliotheek in acht gemeenten. Met elf filialen bestrijkt de organisatie een gebied van ruwweg Geertruidenberg tot en met Baarle-Nassau/Baarle-Hertog, waarmee de bibliotheek volgens Adels de enige grensoverschrijdende bibliotheekorganisatie ter wereld is. Ongeveer een kwart van de bevolking is lid van de bibliotheek.

Adels is blij met de aandacht die er in de Tweede Kamer is voor bibliotheken. “Kamerleden laten zo zien dat de bibliotheek ertoe doet. Dat een Kamermeerderheid een verzachting aanbrengen in de lockdown voor bibliotheken is belangrijk voor ons en voor de samenleving.” Theek5 is dan ook gestart met een ophaalpunt voor boeken. Hierdoor kunnen veel lezers ondanks de strenge coronamaatregelen toch boeken lezen. In de vorige lockdown bleken boeken een grote bron van vreugde te zijn: “We hebben stapels boeken bij elkaar geraapt en die langsgebracht bij verzorgingshuizen. Het is prachtig om te zien hoe blij de bewoners met die boeken zijn.” Doorgaan, soms met moeite Ook tijdens een lockdown gaat een groot gedeelte van het reguliere werk gewoon door, zoals de bibliotheekfunctie voor scholen en voorschoolse instellingen. Theek 5 probeert sommige doelgroepen nu telefonisch te benaderen. “Zo blijven we toch in contact. Dat is belangrijk, juist ook voor een groep die niet altijd over de technologische middelen of vaardigheden beschikt die nodig zijn voor contacten tijden een lockdown.” Veel van de ruim 300 vrijwilligers van Theek 5 die bijdragen aan volwasseneducatie, zoals taalmaatjes voor vluchtelingen, zijn al wat op leeftijd. Zij vallen in de risicogroep en zijn daarom niet beschikbaar voor één-op-één contacten. “Dat proberen we nu anders op te lossen, want deze vrijwilligers helpen vluchtelingen wegwijs te maken in de samenleving en de taal. Dat is belangrijk voor integratie en werk.” Zicht op ontwikkeling Taal is niet alleen een probleem voor nieuwkomers. Uit het laatste PISA-rapport blijkt dat het aandeel laaggeletterde jongeren in Nederland is gestegen tot een kwart. “Er ontstaat een kloof tussen de mensen die kunnen en de mensen die niet kunnen. Als bibliotheek proberen wij in deze problematiek een rol te spelen. Niet alleen op het gebied van taal, maar bijvoorbeeld ook door jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Zo is er rond Geertruidenberg een technologisch cluster. Wij laten alle basisschoolkinderen het komend jaar kennis maken met programmeren, wetenschap en techniek. Zo dragen wij vanuit de bibliotheek actief bij aan kennis en kunde die nodig is op de regionale arbeidsmarkt.”