Mei 2021

Voortschrijdende stemming Brabant Business Panel

De provincie Noord-Brabant startte in juli 2020 in samenwerking met Brainport, BOM, SER-Brabant en Tilburg University het Brabant Business Panel. Deelnemende Brabantse ondernemers vullen regelmatig een enquête in. In deze enquête vragen wij steeds hoe deze bedrijven aankijken tegen een aantal bedrijfseconomische factoren. Daarbij hebben zijn de keuze tussen ‘zeer positief’, ‘positief’, ‘neutraal’, ‘negatief’ en ‘zeer negatief’. Om onderstaande grafieken te maken, hebben we aan die kwalificaties achtereenvolgens de waardes 2, 1, 0, -1 en -2 gekoppeld en per enquêteronde het ongewogen gemiddelde van de resultaten weergegeven.

In de grafieken hieronder ziet u het gemiddelde van de aldus berekende uitkomsten.

Omzet

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn positief gestemd over de omzet. Dat is in lijn met de conjunctuurmonitor van het CBS, die een toename van het producentenvertrouwen constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest positieve uitkomst.

Productie/bedrijvigheid

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn positief gestemd over de productie/bedrijvigheid. Dat is in lijn met de conjunctuurmonitor van het CBS, die een toename van het producentenvertrouwen constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest positieve uitkomst.

Orderportefeuille

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn positief gestemd over de orderportefeuille. Dat is in lijn met de conjunctuurmonitor van het CBS, die een toename van het producentenvertrouwen constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest positieve uitkomst.

Personeelsomvang

De deelnemers aan het Brabant Business Panel zijn negatief gestemd over de personeelsomvang. Dat is in tegenspraak met de conjunctuurmonitor van het CBS, die weer een toename van de werkgelegenheid, het uitzendwerk en het aantal vacatures constateert. Sinds de start van het panel is dit de meest negatieve uitkomst.

Werkdruk

Ten opzichte van een jaar geleden constateren de deelnemers van het Brabants Business Panel dat de werkdruk is toegenomen. Ze verwachten dat die de komende periode ongeveer gelijk zal blijven.

Opleiden personeel

De deelnemers van het Brabants Business Panel zien gemiddeld genomen de komende tijd iets meer ruimte om eigen personeel op te leiden. Dat is in lijn met eerdere metingen.

Stages en leerbanen

De ruimte voor stages en leerbanen blijft volgens de deelnemers aan het Brabants Business Panel door de tijd heen min of meer gelijk. Dat is in lijn met eerdere metingen. Overigens zijn sectoren waarvoor eerder een groot tekort aan stageplekken werd gerapporteerd, zoals bijvoorbeeld de zorg, niet in het panel vertegenwoordigd.

De enquêtes hebben hun waarde bewezen, zodat we het Brabant Business Panel graag continueren. We stappen daarom nu over van een min of meer maandelijkse meting naar een meting per kwartaal. Daarbij sluiten we aan bij het ritme van de conjunctuurmonitor van het CBS, zodat we de Brabantse gegevens kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabant Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabant Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jvoort@brabant.nl.