Met de actie- en investeringsagenda doelgericht de coronacrisis uit

Door: Jeroen van Oort

Michiel Rouschop ondersteunt voor de provincie Noord-Brabant de Actie- en Investeringsagenda coronaherstel Brabant. Samen met de B5 en M7, de vijf grote steden en 7 middelgrote gemeenten, is een actieplan opgesteld dat tot investeringen kan leiden tot liefst 230 miljoen euro. Voor een deel hele concrete projecten, die nu al van start gaan. Voor een ander deel zijn het projecten die de potentie hebben om op korte termijn succesvol verder uitgewerkt te worden.

Rouschop: “De actie- en investeringsagenda coronaherstel is een prachtig project om aan te werken. Er is een denktank die heel systematisch en creatief te werk is gegaan. Er is samenwerking tussen provincie en gemeenten, er is luisterend oor en er is daadkracht. Ik heb in dit project echt geleerd hoe ongelooflijk moeilijk het is voor provincies en gemeenten om succesvol met elkaar samen te werken, hoeveel haken en ogen daaraan eigenlijk zitten. Tegelijkertijd heb ik ook zoveel positieve energie gezien bij iedereen die deelneemt. Daardoor is deze agenda er gekomen en daardoor worden de projecten ook echt gerealiseerd.” Aan de basis van het actieplan stond een denktank met vertegenwoordigers uit kennisinstellingen, de zorg, de economische regio’s. Die kwamen met ideeën die inspireerden tot vijf thema’s die voor Brabant van belang zijn. De projecten deelden we op voorhand in drie typen in: ‘snel van start’, ‘snel samen opwerken’ en verder uitwerken’. Zo is een soort matrix ontstaan die al gevuld werd met liefst tachtig projecten.

‘Snel van start’ zijn de projecten die echt direct van start kunnen. Zo is bijvoorbeeld in Brainport Eindhoven het project ‘Hybride lesgeven in het voortgezet onderwijs’ van start gegaan als onderdeel van het thema ‘digitale snelweg’. Scholen hadden direct grote behoefte aan dit project. En bijvoorbeeld in Bergen op Zoom heeft het verkeersmanagement van de binnenstad een flinke duw in de rug gekregen. Dit project past zowel bij de verkeersplannen van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom als bij de digitaliseringsagenda van de provincie Noord-Brabant en kan snel van start gaan. Het tweede type projecten heeft een iets langere aanlooptijd nodig. De plannen zijn bijna gereed voor uitvoering, maar hebben nog net een laatste zetje nodig voordat ze echt van start kunnen gaan. In het thema ‘Brabant Leert’ is een voorbeeld hiervan het project ‘Uitwerken hybride leeromgeving Chocolate Factory in combinatie met Circular Food Center’.

Projecten van het type ‘verder uitwerken’ moeten echt nog wel verder uitgewerkt worden voordat ze van start kunnen gaan. Zo heeft in het thema ‘Vitale en gezonde steden’ elke deelnemende gemeente een gebied aangedragen waarin doelgericht geïnvesteerd kan worden. Zulke projecten zijn natuurlijk complex, dat kost meer tijd. “In dit project voelen de gemeenten zich heel betrokken”, zegt Rouschop. “Ze zijn al heel vroeg door de provincie benaderd, waardoor de partijen op voet van gelijkheid met elkaar praten. Alle partijen zijn dan ook heel constructief." Aan het begin van de crisis zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer dat we ons doelgericht de crisis uit moeten investeren. Met de Actie- en Innovatieagenda gebeurt dat ook echt. En natuurlijk, deelnemers stellen zich altijd de vraag: “Wat heb ik eraan dat ik hieraan meedoe?”

Samen investeren ze in projecten die zij belangrijk vinden, die bijdragen aan de maatschappelijke doelen die zij zich toch al gesteld hadden. Vaak blijkt dan dat de projecten juist mogelijk worden door samen te werken, door krachten te bundelen. Zo haalt de Actie- en Investeringsagenda echt zaken naar voren en zo werken de partijen zich daadwerkelijk samen de coronacrisis uit.”