Interview Frank den Brok

‘Dat je in crisistijd samen sterker staat, is goed om te weten’

Door: Marike Kerbert

Corona had zich razendsnel verspreid over het land en het virus kostte niet alleen mensenlevens. Hoe zou de Brabantse economie zich houden onder een lockdown? Twaalf Brabantse steden, de provincie Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) zaten samen aan tafel. Er heerste een gevoel van grote urgentie. Samen stelden ze de Actie- en investeringsagenda coronaherstel op. De agenda telde tachtig projecten waarmee ze de Brabantse economie versneld konden versterken. Een van de twaalf steden was Oss. Nu, een jaar na het begin van het actieplan, is wethouder Economie en Financiën Frank den Brok van Oss vooral blij met de samenwerking.

Als je terugkijkt, zie je dat er ook dingen zijn meegevallen. Natuurlijk, de sectoren die in het hele land zijn getroffen, hebben het ook in Oss zwaar te verduren gehad: het mkb, de horeca, de sportclubs. ‘De cultuur zal er nog wel jaren last van houden’, zegt Frank den Brok. Maar de sectoren waarin maakstad Oss sterk is, de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie, hebben corona en de lockdown goed doorstaan. ‘Op die eerste bijeenkomst hadden we nog geen idee hoe erg het zou worden’, zegt de wethouder. Oss ligt in Noordoost-Brabant, de regio die zwaar werd getroffen door de eerste golf. In plaatsen als Uden en Veghel overleden veel mensen. ‘Ook in Oss vielen de nodige slachtoffers’, vertelt hij. Hoe erg de sterfgevallen ook waren, de steden hadden meer zorgen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor een binnenstad als niemand meer mag komen shoppen of een biertje drinken? Vandaar dat de provincie het initiatief nam en de wethouders en de BOM bij elkaar riep.

M7: de zeven middelgrote steden in Brabant

Frank den Brok: ‘De provincie praat vaak met de vijf grote Brabantse steden. De gemeente Oss is met 93.000 inwoners de zesde gemeente. Wij zitten bij de zogeheten M7: de zeven middelgrote steden in Brabant. Voor de Actie- en investeringsagenda coronaherstel heeft de provincie voor het eerst ook de M7 uitgenodigd om mee te praten. Goed dat de provincie dat heeft gedaan.’

Die eerste keer brachten ze de uitdagingen in kaart. Ze maakten lijstjes, stelden prioriteiten. Die binnensteden waren een belangrijke prioriteit. ‘Ze zijn kwetsbaar’, zegt Frank. ‘Als de winkels dicht waren, zouden de mensen dan nog meer online gaan kopen? En als de winkels weer opengingen, zouden de mensen dan wel terugkomen of zouden ze bij bol.com blijven bestellen? Overigens is het publiek vrij snel teruggekomen.’

De gemeenten mochten projecten indienen, de provincie ondersteunde met langetermijnvisies, soms met financiering, soms door geldstromen uit Europa aan te boren. Behalve over binnensteden gingen de projecten over digitalisering in het onderwijs, verduurzaming van vastgoed, versterking van de BrabantRing, en verduurzaming en ventilatie van scholen. In het kader van de digitalisering van het onderwijs ging Oss aan de slag met ‘open badges’. Dat zijn een soort bonuspunten die jongeren kunnen krijgen als ze een competentie hebben verworven. Frank den Brok: ‘Stel je voor dat je tijdens een stage hebt leren lassen. Dan kun je daar een badge voor krijgen. Met die badges kunnen jongeren een competentiepaspoort opbouwen dat ze bij hun cv kunnen stoppen. Een mogelijke werkgever kan dan zien dat je kunt lassen, en dat je bijvoorbeeld ervaring hebt met sociale media. Dat zegt allemaal meer dan een cv. Die badges zijn een leuke manier om jongeren uit te dagen aan hun competenties te werken.’ Alle partijen werkten mee: de provincie hielp met de financiering, maar ook de werkgevers stapten in. ‘Zij moeten die badges uitdelen, dat kost ze capaciteit’, zegt Frank den Brok. En het onderwijs bood bijvoorbeeld een aanvullend programma Engels aan. ‘Als je dat hebt gedaan, krijg je ook een badge.’ Het programma kreeg een stevige boost doordat de provincie er geld in stak. ‘Daardoor hebben we er iemand op kunnen zetten om dit project te versnellen’, zegt Frank den Brok.

Impulsen voor de Osse economie

Oss zette, ook met hulp van de provincie, de verduurzaming en ventilering van scholen in gang. Twee scholen zijn klaar, een derde is bezig. Dat lijkt niet veel, maar voor betere ventilaties moeten installaties worden aangepast en dat is een dure grap, legt Frank den Brok uit. De provincie droeg 40.000 euro bij. Oss telt tientallen scholen maar er zijn er ook die de laatste vijf à tien jaar zijn gebouwd en waar de ventilatie in orde is.

De wethouder Economie en Financiën is tevreden met deze impulsen voor de Osse economie. Een van de belangrijkste dingen die de actieagenda heeft opgeleverd is in zijn ogen het contact met de andere gemeenten. ‘We hebben elkaar beter leren kennen, we weten dat we in crisistijd snel bij elkaar kunnen komen. Je raakt je bewust van de problemen van de ander. Je kunt samen optrekken, bijvoorbeeld in het contact met hogere overheden. Dat heeft echt goed gewerkt. Klein voorbeeld: Oss heeft een haven, Bergen op Zoom en Waalwijk ook. Wij waren in Oss al aan de slag met digitalisering en vergroening van de haven. Door dit nieuwe contact blijkt dat zij daar ook mee bezig zijn. Nu kunnen we samenwerken, dat is de bijvangst van de actieagenda.’

Ook het nauwe, langdurige contact met de provincie is belangrijk voor Oss, zegt Frank den Brok. Tot nu toe lijkt de economische schade door corona mee te vallen. De Osse ondernemers hebben een goed eerste kwartaal achter de rug. Maar dat je in crisistijd samen sterker staat, is goed om te weten. ‘De grootste dreiging op dit moment is de oorlog in Oekraïne, corona lijkt daar door verdrongen.’