Interview Chantal van Spaendonck

‘De ogen zijn geopend: digitale huisarts kan echt helpen’

Door: Marike Kerbert

Het coronavirus heeft veel slechts op zijn geweten. Toch heeft het ook nuttige ontwikkelingen in gang gezet en versneld. In Brabant waren al initiatieven gaande om diensten van de huisarts te digitaliseren. Zo subsidieerde de provincie Noord-Brabant een project van Healthcare for Internationals in Eindhoven. Met behulp van een digitale huisarts werden expats in die regio wegwijs gemaakt in de Nederlandse gezondheidszorg. Care Innovation Center (CIC) nam het initiatief om dit project te ‘vertalen’ voor West-Brabant. Directeur Chantal van Spaendonck van CIC: ‘Wij onderzochten wat de behoeften van de arbeidsmigranten in deze regio waren en of de zorg voor hen wel goed was geregeld.’

Healthcare for Internationals

De provincie Noord-Brabant subsidieert projecten die leiden tot innovatie in de gezondheidszorg. Daar was het project van Healthcare for Internationals er een van. In de regio Eindhoven wonen veel expats. Die zijn lang niet allemaal bekend met het fenomeen huisarts. In veel landen zijn mensen gewend rechtstreeks naar het ziekenhuis te gaan als ze iets mankeert. Om ze uit te leggen hoe de Nederlandse gezondheidszorg in elkaar zit, bedacht Healthcare for internationals de ‘digitale huisarts’. Daar konden de expats terecht met vragen en kregen ze advies. In West-Brabant waren ze geïnteresseerd. Daar kwamen de laatste jaren steeds meer Oost-Europeanen – Polen, Roemenen – als aardappelrooiers, aardbeienplukkers, bouwvakkers of chauffeurs. Het onderzoek van CIC leidde ertoe dat nu ook daar de digitale huisarts is ingevoerd. Chantal van Spaendonck: ‘De expats in Eindhoven stonden op de payroll bij ASML. De arbeidsmigranten in West-Brabant komen hier via Poolse uitzendbureaus. De bedrijven die de mensen inhuren voelen zich niet verantwoordelijk voor hun gezondheidszorg voor hun werknemers. Arbeidsmigranten kwamen zo nauwelijks bij de huisarts terecht.’

De digitale huisarts

Op initiatief van CIC gebruikte Healthcare for Internationals zijn ervaring en expertise om het Eindhovense project door te ontwikkelen voor de regio West-Brabant. Dat was twee jaar geleden en toen kwam corona. Directeur Chantal van Spaendonck van CIC vertelt wat er toen gebeurde. ‘Het werd een optelsom: meer behoefte aan zorg, minder mogelijkheden voor fysieke huisartsenzorg en steeds minder huisartsen.’ Uitkomst: digitale triage – ofwel, je beantwoordt vragen over je klachten op de computer. De digitale huisarts adviseert of je zelf maatregelen kunt nemen of dat je toch beter de fysieke huisarts kunt bezoeken. Die fysieke huisarts kan bovendien gerichter werken omdat hij al veel informatie beschikbaar heeft.

De ogen zijn geopend

CIC bracht de arbeidsmigranten in contact met Arene. Dat is een bedrijf van een aantal huisartsen dat zich bezighoudt met digitale triage. Chantal van Spaendonck: ‘Begin dit jaar hebben die achthonderd arbeidsmigranten ingeschreven.’ Een geslaagd project dus. Op 2 juni is er een symposium waar de resultaten en initiatieven worden gepresenteerd die mede uit dit project zijn voortgekomen. En ook op andere plaatsen is de digitale triage in opmars: in Zeeland zijn ze er druk mee bezig. Daar neemt het aantal fysieke huisartsen af, terwijl de zorgvraag toeneemt. Chantal van Spaendonck vindt digitale triage een goede ontwikkeling: ‘De grote uitdaging is een goede balans te vinden tussen fysiek en digitaal. En om niet terug te vallen in fysiek omdat corona voorbij is. De druk op huisartsen was al groot. Door corona is die nog veel groter geworden. De ogen zijn geopend: dit kan echt helpen.’