Resultaten Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel

Om sterker uit de coronacrisis te komen, hebben de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) besloten om versneld te investeren in het structurele groeivermogen van de hele provincie. Samen hebben ze zo’n 80 projecten, verdeeld onder vijf thema’s, verzameld die de groei en het herstel van de provincie versneld ten goede moeten komen. Deze unieke samenwerking vindt voor het eerst plaats en we zijn nu precies een jaar verder: waar staan we nu en wat hebben we bereikt in deze samenwerking? In dit overzicht lees je welke resultaten behaald zijn.

Met een terugblik ....

Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel

Een jaar na de eerste coronabesmetting in Brabant, heeft de coronacrisis nog steeds een enorme impact in de provincie. Langzaam lijken de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Om sterker uit de crisis te komen, hebben de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) besloten om versneld te investeren in het structurele groeivermogen van de hele provincie.

Publiekssamenvatting van het uitvoerige Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant

Lees hier over de enorme impact van de coronacrisis in Brabant. Op uw gezondheid en welzijn, op werk en inkomen en onderwijs. De provincie Noord-Brabant heeft samen met de Brabantse gemeenten en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) in 2021 een plan gemaakt om de crisis niet alleen te overleven, maar er juist stérker uit te komen.

Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel

In juli 2020 heeft het bestuur van de provincie Noord-Brabant de Denktank Coronaherstel opgericht. De opdracht van deze denktank is om de provincie te adviseren over de wijze waarop Brabant sterker uit de coronacrisis kan komen. Zij hebben haar advies aangeboden aan Gedeputeerde Staten in de vorm van het eindverslag ‘Investerend de crisis uit’.