Corona-Overbruggings Lening (COL) krijgt een vervolg

Ruim 290 aanvragen, voor een totaalbedrag van meer dan 87 miljoen euro. Dat is wat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) sinds april 2020 te verwerken kreeg rond de Corona-OverbruggingsLening (COL). Maar het einde van deze tweede ronde is in zicht, want afgelopen maand riep de BOM voor de laatste keer ondernemers die gebruik willen maken van de COL, op om hun aanvraag vóór 14 maart in te dienen. De derde en laatste ronde COL, die loopt tot 16 mei, staat immers alweer voor de deur.

Door deze oproep heeft de BOM afgelopen weken nog zeventien aanvragen ontvangen, waarvan er acht gehonoreerd zijn. “Dit zijn dus aanvragen voor een overbrugging totdat een positieve cashflow verwacht wordt of een volgende financieringsronde komt,” aldus Marc Jansen, manager Brabant Ventures bij de BOM. Van 15 februari tot 14 maart zijn deze ondernemers met 2 miljoen euro geholpen. In totaal komt het nu uit op ruim 39 miljoen euro die is toegekend.

“In het afgelopen jaar, met name in het tweede en derde kwartaal, zijn vanuit onze organisatie ruim 25 mensen betrokken bij de uitvoering van deze regeling. Naast de eigen analisten, business development managers en investment managers werd er ook een beroep gedaan op enkele externe krachten. Vervolgens werd iedere aanvraag zorgvuldig gewogen in een soort COL-commissie.”

De aanvragen laten een enorme diversiteit zien, zegt Jansen. “Niet alleen als je kijkt naar de sectoren die geraakt zijn door de crisis, maar ook wat betreft het soort onderneming en de specifieke financiële situatie van het bedrijf, zien we verschillen. Al blijft de focus op startups en scale-ups liggen, dat is zo’n driekwart van de aanvragen.” Gelukkig is het aantal bedrijven dat met deze regeling is geholpen, groot. Jansen: “En we zijn er nog niet. De teller van het aantal geholpen bedrijven staat nu weliswaar op 115, maar dat loopt nog op. Daarnaast loopt er vanaf maart een derde en laatste ronde COL tot 16 mei 2021. Ik schat in dat er dan landelijk nog circa 8 miljoen euro beschikbaar zal zijn voor deze laatste ronde.”

De COL is een noodkrediet voor startups, scale-ups, innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl. De ROM’s (waaronder dus de BOM) verstrekken op basis van die afspraken overbruggingsleningen tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen.

Meer weten over de COL? Kijk op www.bom.nl voor meer informatie, aanvragen COL en verschillende cases.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies