Maart 2021

Voortschrijdende stemming Brabant Business Panel

De provincie Noord-Brabant startte in juli 2020 in samenwerking met Brainport, BOM, SER-Brabant en Tilburg University het Brabant Business Panel. Deelnemende Brabantse ondernemers vullen regelmatig een enquête in. In deze enquête vragen wij steeds hoe deze bedrijven aankijken tegen een aantal bedrijfseconomische factoren. Daarbij hebben zijn de keuze tussen ‘zeer positief’, ‘positief’, ‘neutraal’, ‘negatief’ en ‘zeer negatief’. Om onderstaande grafieken te maken, hebben we aan die kwalificaties achtereenvolgens de waardes 2, 1, 0, -1 en -2 gekoppeld en per enquêteronde het ongewogen gemiddelde van de resultaten weergegeven. In elk van de grafieken geeft de paarse lijn weer hoe ondernemers het onderwerp nu waarderen ten opzichte van 12 maanden geleden, de gele wat hun verwachting is voor over een half jaar en de oranje lijn over een heel jaar.

Onderstaand hebben we de stemming per onderwerp in de tijd uitgezet. De algemene conclusie is dat de deelnemers aan het Brabant Business Panel het heden weliswaar lastig vinden, maar de toekomst rooskleurig inzien. Bij de omzetgerelateerde grafieken zien we ook de paarse lijn over het ‘heden’ in de tijd steeds positiever worden, bij personeelsomvang veel vlakker. Bij stages en opleidingen zien we een groot effect van de lockdown sinds december: voor die onderwerpen zijn ondernemers nog negatief, al is daar sinds het beschikbaar komen van een vaccin ook een duidelijk positieve kentering.

In de grafieken hieronder ziet u het gemiddelde van de aldus berekende uitkomsten.

Omzet

De stemming over de omzet was aan het begin van de crisis heel negatief. De maatregelen in september en december laten een dip zien in de paarse lijn. De gele lijn ‘over 6 maanden’ is eigenlijk altijd positief geweest, de oranje lijn ‘over 12 maanden’ nog veel positiever. Gemiddeld genomen verwachten ondernemers over een jaar omzetgroei ten opzichte van een jaar eerder.

Orderportefeuille

De grafiek over de orderportefeuille laat een soortgelijk beeld zien, zij het dat met name de gele lijn ‘over 6 maanden’ en oranje lijn ‘over 12 maanden’ wat minder grillig verlopen

Personeelsomvang

Naar de personeelsomvang kijken ondernemers minder positief. Gemiddeld genomen verwachten ondernemers over de hele looptijd van het Brabant Business Panel over een half jaar minder en over een heel jaar nog minder personeel te hebben. Dit strookt met de inmiddels aangekondigde ontslagen bij enkele grote bedrijven.

Productie

Over de productie zijn ondernemers over het ‘nu’ steeds negatief geweest. Pas in februari kwam de productie heel dicht bij de nullijn. Naar de toekomst toe verwachten de ondernemers steeds een grotere productie dan voorheen. In de paarse lijn zijn maatregelen in september, de lockdown in december en het beschikbaar komen van het vaccin in januari terug te zien.

Opleiden personeel

In de afgelopen zomer zagen ondernemers meer ruimte dan voorheen om personeel op te leiden, inmiddels is de stemming daarover rond de neutrale nullijn. Dat duidt erop dat ondernemers niet meer, maar ook niet minder inspanning doen eigen personeel op te leiden. Over de toekomst zijn ondernemers iets positiever dan over het heden als het om opleiden gaat.

Stages en leerbanen

Ondernemers zijn bereid gebleven ruimte te bieden voor stages en leerbanen. Tot oktober zijn zij positiever. De lockdown gooit duidelijk veel roet in het eten, terwijl de beschikbaarheid van vaccins in januari de stemming weer ten positieve doet omslaan. Dit beeld past bij geluiden uit de onderwijssector, dat het op dit moment lastiger is om stageplekken te vinden.

De enquêtes hebben hun waarde bewezen, zodat we het Brabant Business Panel graag continueren. We stappen daarom nu over van een min of meer maandelijkse meting naar een meting per kwartaal. Daarbij sluiten we aan bij het ritme van de conjunctuurmonitor van het CBS, zodat we de Brabantse gegevens kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabant Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabant Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jvoort@brabant.nl.