React-EU: 20 miljoen wordt nu in Brabant geïnvesteerd

De Europese Unie heeft als reactie op de coronapandemie een herstelfonds in het leven geroepen met de naam REACT-EU. Het geld wordt in Nederland via de landsdelen beschikbaar gesteld. Voor de provincie Noord-Brabant is nu 20 miljoen euro beschikbaar. Inmiddels zijn via de website van Stimulus twee rondes opengesteld geweest.

In Noord-Brabant wordt het geld ingezet op de onderwerpen digitalisering zorg, slimme steden, versterking arbeidsmarkt en verduurzaming vastgoed. Brabant Ring, Brabant Leert, Verduurzaming bebouwde omgeving en Innovatieclusters zijn de titels die ook in de uitvoeringsagenda’s bij het Economisch Kader 2030 terug te vinden zijn.

In de eerste ronde zijn veertien projecten in Brabant goedgekeurd. Definitieve gunning volgt als ook de financiële aspecten zijn afgewikkeld. De projecten en gunningen worden na definitieve gunning bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de projecten uit de tweede ronde. Er zijn zestig aanvragen ingediend op Zuid-Nederlandse schaal. Die projecten worden nu aan een deskundigencommissie voorgelegd.