februari 2022

Voortschrijdende stemming Brabant Business Panel

In het Brabants Business Panel geven Brabantse ondernemers hun stemming weer over een aantal indicatoren. Het panel is geïnitieerd naar aanleiding van de coronacrisis, maar heeft ook daarbuiten grote waarde om specifiek voor Brabant voorspellingen te doen. De vragenlijst heeft overeenkomsten met de conjunctuurenquête van het CBS, waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn met de landelijke ontwikkelingen. Omdat deelnemers verspreid zijn over de hele provincie Noord-Brabant en ook over alle sectoren, is het mogelijk om per Brabantse regio en per sector ontwikkelingen te zien. Omwille van bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens, publiceert de provincie Noord-Brabant alleen op totaalniveau van de enquête. Op een aantal onderwerpen is aan de leden van het Brabants Business Panel gevraagd of zij daarover heel positief, positief, neutraal, negatief of heel negatief zijn. De antwoorden zijn vervolgens vertaald in een getal: heel positief = 2 positief = 1 neutraal = 0 negatief = -1 heel negatief = -2

In de grafieken ziet u het gemiddelde van de aldus berekende uitkomsten.

Omzetontwikkeling

Ten opzichte van een jaar geleden zijn Brabantse ondernemers nu positiever over de omzet. Over de omzetverwachting over een half jaar en een heel jaar zijn de ondernemers nog positiever.

Productie/bedrijvigheid

Ten opzichte van een jaar geleden zijn Brabantse ondernemers nu positiever over de productie. Over de productieverwachting over een half jaar en een heel jaar zijn de ondernemers nog positiever. De stemming over de productiviteit loopt nagenoeg gelijk aan de stemming over de omzet.

Orderportefeuille

Ten opzichte van een jaar geleden zijn Brabantse ondernemers nu positiever over de orderportefeuille. Over de orderportefeuille over een half jaar en een heel jaar zijn de ondernemers nog positiever. De stemming over de orderportefeuille stijgt naar het nu harder dan de stemming over omzet en productiviteit, en naar over een half jaar en een heel jaar vervolgens minder hard. Omdat orderportefeuille een goede indicatie is voor omzet en productiviteit, is deze uitkomst in lijn met die van de eerste twee.

Personeelsomvang

Al vanaf het begin van de enquête van het Brabant Business Panel zijn Brabantse ondernemers negatief over de personeelsomvang.

Werkdruk

Ondernemers zijn positiever over de werkdruk van het personeel dan een jaar geleden. Over de komende maanden zijn de ondernemers nog iets optimistischer.

Ruimte om personeel op te leiden

Sinds een jaar geleden is er meer ruimte om personeel op te leiden. Deelnemers aan het Brabant Business Panel verwachten hier de komende maanden weinig verandering.

Ziekteverzuim in bedrijven

Omdat de covid19-omikronvariant tot veel besmettingen leidde, heeft het Brabant Business Panel deze maand extra aandacht voor het ziekteverzuim in bedrijven. Liefst 35% van de deelnemende bedrijven rapporteert een hoger ziekteverzuim dan voor de pandemie, niemand een lager. Ziekteverzuim door corona leidt bovendien bij heel wat bedrijven tot extra verzuim door de verhoogde werkdruk en bij bijna tien procent van de bedrijven tot een lagere productiviteit.

Besmettingen en quarantaine

De bedrijven rapporteren in iets meer dan zeventig procent van de deelnemers productiviteitsverlies als gevolg van corona, ook al werkt het merendeel van de medewerkers dat besmet is of om andere reden in quarantaine is op afstand door. Ongeveer twintig procent van de deelnemers aan de enquête meldde dat besmettingen en quarantaines tot een meer dan evenredige uitval van productiviteit leidt.

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabant Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabant Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jeroen@jeroenvanoort.com.