Achter de tap en naast het bed

700 mensen extra aan het werk in Brabantse zorg

Direct aan het begin van de Coronacrisis in maart 2020 was er behoefte aan de inzet van extra ondersteuning in de zorg. Om die reden werd bijna alweer een jaar geleden het landelijke project Extra handen voor de zorg gelanceerd. In Brabant ging Transvorm aan de bak voor de extra handen en coördineerde de provinciale editie. Deze werkgeversorganisatie vertegenwoordigt de ziekenhuizen, de zorg- en welzijnsorganisaties in onze provincie en wist door verschillende acties zo’n 700 mensen met interesse in de zorg te matchen met de vraag van instellingen. Het betrof hier een Corona gerelateerde ondersteuningsvraag. Vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen is niet de core business van Transvorm, wel een hele succesvolle crisisactiviteit. Het waren vooral oud-zorgmedewerkers die zij wisten te werven en te koppelen aan instituten. Overigens was het totale aanbod van belangstellenden om een steentje bij te dragen in de zorg ruim vier keer zo groot. Zo’n 3.000 mensen meldden zich aan, maar driekwart van hen kon om uiteenlopende redenen niet worden geplaatst. Zo moet je een minimum aantal uren beschikbaar zijn voor een bepaalde periode. Daaraan kon niet iedereen voldoen, of mensen konden toch weer aan de slag in hun eigen beroep.

“Heel dubbel: Corona heeft me net dát zetje gegeven waardoor ik terug in de zorg ben.”

Herinstromer zorg

Toen in het najaar 2020 de horeca dichtging hebben zorgorganisaties, Transvorm en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Zuidoost Brabant de handen ineengeslagen. Vrijwel niemand in de horeca had nog werk en de verpleeghuiszorg had een enorme personeelsbehoefte. Dat leidde medio november 2020 tot een deelproject, waarbij tijdelijk boventallige medewerkers van horecabedrijven collegiaal werden uitgeleend aan de zorg. De afdelingen Eindhoven en Helmond van KHN maakten via ommekomst van Transvorm afspraken met zorg- en verpleeghuizen over de tijdelijke inzet van horecapersoneel. ROC Summa en de Nationale Zorgklas boden binnen dit project scholing aan, zodat de mannen en vrouwen van café of restaurant met een basis ondersteuning zorgmedewerkers beslagen ten ijs kwamen als zorg buddy. De horeca-zorg-samenwerking resulteerde in 80 succesvolle matches naar zorginstellingen.

“Het was spannend in het begin, maar ik heb het gevoel iets te hebben betekend”

Kandidaat deelproject horeca-zorg

Transvorm heeft in nauwe samenwerking met haar achterban voor de crisisaanpak 700 mensen in Brabant gematcht binnen het project Extra handen voor de zorg. Tijdens de 1e golf waren dat er zo’n 300, waarvan toen ongeveer 100 personen, soms met een aanvullende opleiding, in de zorg zijn blijven werken. Indrukwekkende cijfers, een waardevol resultaat dat onder hoge druk in korte tijd tot stand werd gebracht.

“We hebben het samen toch maar gedaan.”

Projectleider Transvorm Marlous van Os

Het blijft echter alle hens aan dek in de ziekenhuizen, de verzorgings- en verpleegtehuizen om zo goed mogelijk aan de gigantische zorgvraag te kunnen voldoen. De werkdruk is enorm en er zijn simpelweg te weinig medewerkers om alle zorg te kunnen verlenen. Hier ligt een schone taak voor het volgende kabinet.

Rob Koolen - EKT