Recente ontwikkelingen

Wat is de maatschappelijke en economische impact van corona in Brabant? Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rij.

Nederland in strengste lockdown tot nu toe

Nederland is vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Onder andere scholen, musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook vrijwel alle winkels zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken. Eerder deze maand meldde het kabinet al het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit te breiden en af te zien van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen.

Lees meer op rijksoverheid.nl over de lockdown > Lees meer op rijksoverheid over de steunmaatregelen >

Statenmededeling coronaherstel

Gedeputeerde Staten publiceerden een Statenmededeling over de aanpak van het college rondom de coronacrisis. Daarin onder andere aandacht voor de samenwerking met de Brabantse steden en de BOM om een gezamenlijke actie- en investeringsagenda te ontwikkelen. Deze agenda is gericht op het herstel van Brabant op korte en middellange termijn, door gezamenlijk te investeren in de Brabantse digitale infrastructuur, arbeidsmarkt en binnensteden. In het voorjaar van 2021 hoopt het college Provinciale Staten verder te kunnen informeren.

Lees hier de Statenmededeling >

Zesde Brabantse monitor maatschappelijke effecten corona

Twee weken voor de nieuwe lockdown die het kabinet op 14 december afkondigde, onderzocht het PON voor de zesde keer hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. Daaruit blijkt onder andere dat Brabanders iets minder bezorgd zijn dan tijdens de vijfde meting, dat een (grote) meerderheid achter de maatregelen staat en dat bijna de helft zich zeker laat vaccineren.

Download de infographic > Download het onderzoeksrapport >

Brabantse ondernemers positief over toekomstige omzet

Brabantse ondernemers zijn op dit moment somberder over de omzet dan een jaar geleden, maar zijn juist optimistischer over de toekomst. Tegelijkertijd verwachten zij de komende periode een afname van de personeelsomvang. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het Brabant Business Panel van de provincie Noord-Brabant.

Bron: provincie Noord-Brabant

Overheden omarmen IPO Herstelplan

Op initiatief van provincies werken Rijk, provincies, gemeenten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen er samen aan om ervoor te zorgen dat de economie weerbaar blijft, snel kan herstellen en zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Kern van de aanpak van de ‘herstelpartners’ is ervoor te zorgen dat op cruciale onderdelen de inzet wordt gebundeld. Cruciale onderdelen zijn in elk geval ontwikkelkracht en innovatie, human capital, breed mkb en gebiedsontwikkelingen.

Lees meer op ipo.nl >

Verdeling EU-fondsen pakt goed uit voor Brabant

De regio’s en het ministerie van EZK hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen uit de diverse Europese regionale fondsen, die onderdeel uitmaken van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (2021-2027). Voor Zuid-Nederland pakt de verdeling gunstig uit. In totaal zal voor de nieuwe planperiode, inclusief middelen voor coronaherstel, een bedrag van ruim 350 miljoen euro beschikbaar zijn voor de drie Zuid-Nederlandse provincies. De middelen komen vanuit verschillende fondsen en zullen voor sommige onderdelen nog aangevuld worden met rijks- en/of provinciale cofinanciering.

Lees meer op toekomstbehendigbrabant.nl >

'Nederland en Scandinavische landen het beste in staat om uit coronacrisis te komen'

In een speciale editie van het Global Competitiveness Report laat het World Economic Forum (WEF) zien hoe herstel van de coronacrisis kan leiden tot productieve, duurzame en inclusieve economische systemen. Met name Nederland en de Scandinavische landen zijn volgens het WEF het beste geëquipeerd om een lange-termijntransformatie te bewerkstelligen. Welvaart op lange termijn vereist betere publieke diensten, groene investeringen en digitalisering, aldus het rapport.

Lees meer op nos.nl >

Politiek vertrouwen hoger dan voor de coronacrisis

Ondanks alle beperkingen die Nederlanders voelen door de coronacrisis, lijken de gevolgen voor hoe tevreden Nederlanders zijn met hun eigen leven beperkt. Nederlanders geven hun leven negen maanden na het begin van de coronacrisis gemiddeld nog steeds een hoog cijfer (7,2). Dat cijfer is net iets lager dan voor de crisis (een 7,3). Ook is het vertrouwen van Nederlanders in de politiek nog steeds hoger dan voor de coronacrisis. Beide cijfers laten zien dat de Nederlandse samenleving veerkrachtig is. Toch zijn er maatschappelijke uitdagingen door verschillen tussen groepen Nederlanders.

Lees meer op scp.nl >

Regionale economische veerkracht loopt sterk uiteen

De Nederlandse economie blijkt veerkrachtiger dan eerder gedacht, maar krimpt dit jaar desondanks waarschijnlijk met 4,2 procent. Dat schrijven onderzoekers van de Rabobank. Daarbij loopt de regionale economische veerkracht sterk uiteen. De economie zal dit jaar in elke regio krimpen, maar door de oogharen heen zien we dat het noordoostelijke deel van het land een betere prognose heeft dan een aantal regio’s in het westen en het zuidoosten. Over het algemeen zijn de agrarische sector, het onderwijs en/of de overheid hier relatief groot en die sectoren hebben een minder slechte prognose.

Lees meer op rabobank.nl >

Werkloosheid gedaald, minder faillissementen dan in 2019

Opnieuw is de werkloosheid gedaald. In november waren er voor de derde maand op rij minder werklozen dan in de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Het is een vreemde crisis die ons vaker voor verrassingen heeft gesteld", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Deze daling is een tikje mysterieus, maar wel positief. Er zijn meer mensen in callcenters gaan werken voor contactonderzoek en ook elders zien we meer werkgelegenheid."

In de eerste 50 weken van 2020 zijn 3.101 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 534 minder dan in dezelfde periode van 2019.

Lees meer over werkloosheidscijfers op nos.nl > Lees meer over faillissementen op cbs.nl >

Corona-effecten op termijn vooral ingrijpend voor kwetsbare groepen

De effecten van de coronacrisis komen harder aan bij kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals lager opgeleide mensen, jongeren, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Het gaat dan niet alleen om de directe gevolgen maar juist ook om de indirecte, toekomstige gevolgen. Dat zegt het RIVM in een speciale uitgave van de Volksgezondheid Toekomstverkenning. Hierin wordt beschreven hoe de coronapandemie de gezondheid in Nederland op termijn verandert.

Lees meer over de verkenning op rivm.nl >

Aanvraagportal Corona-OverbruggingsLening vanaf 4 januari open

Eind oktober sprak het kabinet de intentie uit de Corona-OverbruggingsLening voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers te verlengen. De verlenging is inmiddels geaccordeerd. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf 4 januari 2021 een aanvraag indienen via de portal. De Corona-OverbruggingsLening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19.

Lees meer op bom.nl >

En verder...

 • Voor een ict'er of loodgieter is er nog werk genoeg (BN/De Stem)
 • EU-regio’s krijgen 47,5 miljard euro extra om gevolgen van COVID-19 aan te pakken (Europees Parlement)
 • Lockdown vraagt om extra aandacht voor gezinnen (Nederlands Jeugdinstituut)
 • Studentenwelzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs (Rijksoverheid.nl)
 • Omscholen? Vind eerst maar eens je weg in het doolhof van opleidingen (NRC)
 • We moeten onszelf de tijd geven om te rouwen om de afwezigheid van dingen die er eerst wel waren. (MaatschapWij)
 • Eurostat lanceert dashboard met economische indicatoren over Corona-crisis (Eurostat)
 • Coronacrisis-denktank waarschuwt: voorkom een verloren generatie (NOS.nl)
 • Er zullen de komende twee jaar steeds meer winkels leeg komen te staan, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. (NOS.nl)
 • Goede zomer voor campings en huisjesterreinen door binnenlands toerisme (CBS)
 • Corona hakt er ook in voor de mantelzorger (dementievriendelijk.nl)
 • Hoogste coronasterfte tijdens de eerste golf in zuiden van Nederland (CBS)
 • De coronacrisis brengt de kloof in levensgeluk tussen Nederlandse kinderen scherp in beeld (de Kinderombudsman)
 • Export groeit met ruim 4 procent in oktober (CBS)