ROB NEUTELINGS, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR CURIO


'Een katheter inbrengen leer je echt alleen in de praktijk'

Aan het einde van de vrijdagmiddag verschijnt het hoofd van Rob Neutelings op het computerscherm. Een interview via internet is al bijna gewoon geworden in deze coronatijd. Onbedoeld is het interview via deze MS-Teams-sessie met de bestuursvoorzitter van Curio, de beroepsopleider van West-Brabant, exemplarisch voor zijn boodschap: een gesprek voeren via internet gaat prima, maar een katheter inbrengen leer je echt alleen in de praktijk. Enthousiasme ... In het gesprek met Neutelings wisselen enthousiasme en zorg elkaar in hoog tempo af. Enthousiasme is er voor het onderwijs van Curio aan mbo-studenten en vo-leerlingen. Ronduit trots vertelt hij over ‘zijn’ docenten, die soms zelfs een laptop regelen voor leerlingen die dat niet kunnen betalen, zodat ze toch deel kunnen nemen aan het afstandsonderwijs. ... en zorg “Er komt door corona voor de docenten veel extra werk bij” zegt Neutelings. “We willen en kunnen geen ‘coronadiploma’s’ afgeven. Iedereen die bij ons een diploma krijgt, heeft dus echt aan alle vereisten voor dat diploma voldaan. Dat kost docenten nu echt veel extra inspanning.” De afgelopen maanden heeft Curio flink geïnvesteerd in betere ict-apparatuur en een scholingsprogramma voor docenten om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Docenten leren ook vaak van elkaar hoe ze apparatuur kunnen gebruiken en didactische methodes kunnen inzetten. Praktijkles en stages De gevolgen van de maatregelen zijn nog ingrijpender voor de praktijklessen en stages. “Doordat we nu anderhalve meter afstand moeten houden, moeten we heel veel praktijkgroepen in tweeën splitsen. Dat kost de docenten veel extra tijd. En het blijkt veel moeilijker om stageplekken te vinden. Drie maanden geleden waren er nog negenhonderd studenten zonder stageplek, nu zijn dat er na veel inspanningen nog altijd zo’n driehonderd. Neutelings is blij met de zeshonderd plekken die Curio de afgelopen maanden wist te regelen, maar is tegelijkertijd bezorgd over de driehonderd studenten zonder stageplek. “Zonder stage kun je geen diploma halen, dat is echt een voorwaarde voor een diploma. Geen stageplek betekent dus: studievertraging. Stageplekken vinden heeft nu echt prioriteit.” Zorg om de zorg “Zorgpartners hebben het echt heel druk. Paradoxaal genoeg is het nu juist voor de zorgopleidingen moeilijk om stageplaatsen te vinden. Het zou mooi zijn als stagiairs vaker als oplossing worden gezien. Bijvoorbeeld om straks te helpen bij het vaccineren, dat kan prima. Daarvoor is veel overleg nodig.” Stagiairs plaatsen Veel bedrijven geven aan dat zij het moeilijk vinden een stagiair te plaatsen. Thuiswerken en andere coronamaatregelen bemoeilijken dat. “Volkomen begrijpelijk” oordeelt Neutelings, “maar tegelijkertijd zijn stagiairs wel de werknemers van de nabije toekomst. Bedrijven hebben er nadrukkelijk zelf belang bij dat studenten stage kunnen lopen.” Curio geeft zelf het goede voorbeeld. Secretaresses-in-opleiding lopen nu stage op het bestuursbureau. Dat gaf best even hoofdbrekens, erkent Neutelings. “Hoe doe je dat dan, stage op afstand?”, vroegen zijn medewerkers zich af. Toch is dat gelukt. Zoals het ook gelukt is om toekomstige BOA’s te plaatsen in de scholen. De mondkapjesplicht op zo’n grote onderwijsinstelling vraagt om veel extra toezichthouders. “Zomaar een heleboel prima stageplaatsen voor onze studenten.” Oproep Neutelings kan het niet nalaten nadrukkelijk te wijzen op het gedeelte van de internetpagina van Curio waarop wordt uitgelegd hoe u een stageplaats kunt aanbieden. Eén van de voorwaarden daarvoor is aanmelding bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dat geldt overigens ook voor stageplekken in andere regio’s. “Een belangrijk onderdeel van de Brabantse cultuur was altijd dat Brabanders er voor elkaar zijn, “zegt Neutelings. “Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven dat toepassen. Door elkaar ook nu de hand te reiken en te denken in oplossingen.”