Brabant in cijfers

Hoe staat Brabant er voor in tijden van corona? Aan de hand van verschillende indicatoren geven we een beeld van de situatie in Brabant (en Nederland) op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

Bron: RIVM

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

Bron: RIVM

Gemoedstoestand

Het PON onderzoekt sinds het uitbreken van de coronacrisis hoe Brabanders zich voelen door de actuele situatie. Meting 6 vond plaats tussen 26 november en 2 december. De resultaten geven de situatie weer van voor de tweede volledige lockdown.

Bron: het PON

Draagvlak voor maatregelen

Het PON onderzoekt sinds het uitbreken van de coronacrisis welke maatregelen draagvlak hebben bij Brabanders. Meting 6 vond plaats tussen 26 november en 2 december. De resultaten geven de situatie weer van voor de tweede volledige lockdown.

Bron: het PON

Zorgen

Het PON onderzoekt sinds het uitbreken van de coronacrisis of Brabanders zich zorgen maken over thema's die samenhangen met corona. Meting 6 vond plaats tussen 26 november en 2 december. De resultaten geven de situatie weer van voor de tweede volledige lockdown.

Bron: het PON

Vaccinatiebereidheid

Het PON onderzocht of Brabanders bereid zijn zich te laten vaccineren als er een vaccin tegen corona beschikbaar is. Deze eerste meting van de vaccinatiebereidheid vond plaats tussen 26 november en 2 december. De resultaten geven de situatie weer van voor de tweede volledige lockdown.

Bron: het PON

Economische groei

Het CBS publiceert deze regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het tweede kwartaal van 2020. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: CBS

Bruto Binnenlands Product

Het Bruto Binnenlands Product - populair gezegd wat Nederlanders bij elkaar verdienen in een periode - is in het derde toegenomen met 7,7%. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens.

Bron: CBS

Conjunctuurklok

Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is het conjunctuurbeeld in november minder somber dan in oktober. De economie blijft echter diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van november presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed. Van een groot aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen links en rechts tegen de rand. Bovendien is een aantal indicatoren niet (helemaal) zichtbaar doordat ze dezelfde coördinaten hebben en op elkaar liggen ( bbp en gewerkte uren).

Bron: CBS

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen geeft weer hoeveel vertrouwen de consument in het economische klimaat heeft. Het CBS berekent het consumentenvertrouwen per kwartaal en neemt het saldo van de positieve en de negatieve verwachtingen van de Nederlandse consumenten over economische ontwikkelingen en financiële situatie in de komende 12 maanden.

Bron: CBS

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die samen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Het CBS berekent ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in Nederland.

Bron: CBS

Brabant Business Panel - omzet en personeel

Brabantse ondernemers die deelnemen aan het Brabants Business Panel zijn op dit moment somberder over de omzet dan een jaar geleden, maar zijn juist optimistischer over de toekomst. Tegelijkertijd verwachten zij de komende periode een afname van de personeelsomvang.

De verticale as geeft de gemiddelde stemming aan. 0 is neutraal, 1 is positief en 2 is zeer positief gestemd. -1 daarentegen is negatief en -2 zeer negatief gestemd.

Bron: provincie Noord-Brabant

Brabant Business Panel - werkdruk

Brabantse ondernemers waarderen op dit moment de werkdruk aanzienlijk beter dan een jaar geleden. Ook over een jaar zien zij de werkdruk positiever in dan een jaar geleden.

De verticale as geeft de gemiddelde stemming aan. 0 is neutraal, 1 is positief en 2 is zeer positief gestemd. -1 daarentegen is negatief en -2 zeer negatief gestemd.

Bron: provincie Noord-Brabant

Brabant Business Panel - stages

Brabantse bedrijven zijn op dit moment iets somberder dan een jaar geleden over de stagemogelijkheden die zij kunnen bieden. Naar de toekomst toe zijn de deelnemers aan het Brabants Business Panel echter veel positiever.

De verticale as geeft de gemiddelde stemming aan. 0 is neutraal, 1 is positief en 2 is zeer positief gestemd. -1 daarentegen is negatief en -2 zeer negatief gestemd.

Bron: provincie Noord-Brabant

Brabant Business Panel - Brexit

Bedrijven in het Brabant Business Panel die de enquete invulden voor hun sector, zien voornamelijk negatieve gevolgen voor goederenstromen, administratieve lasten en productuitval. De grote groep bedrijven die over de eigen bedrijfsverwachting rapporteerde, voorziet op een enkeling na geen gevolgen van de Brexit.

Bron: provincie Noord-Brabant

Brabant Business Panel - Brexit

De bedrijven die op sectorniveau rapporteren, voorzien meer negatieve dan positieve gevolgen van de Brexit voor de eigen sector als het gaat om werkgelegenheid, omzet/afzet en winstverwachting.

Bron: provincie Noord-Brabant

Faillisementen in Brabant

Deze grafiek bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in Brabant in het afgelopen jaar, uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Bron: CBS

Huizenprijzen in Brabant

De prijzen van bestaande koopwoningen blijven ook in het derde kwartaal van 2020 stijgen, ondanks de coronacrisis. In de grafiek de ontwikkeling ten opzichte van 2015 voor de provincie Noord-Brabant.

Bron: CBS

Hotelovernachtingen in Brabant

Deze tabel bevat cijfers tot en met september 2020 over het aantal gasten en hun overnachtingen in Brabant in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.

Bron: CBS

Horeca-omzet

Als gevolg van de coronacrisis is de omzet in de horeca in het derde kwartaal over de volle breedte flink gestegen ten opzichte van het (slechte) tweede kwartaal van 2020. De grafiek heeft betrekking op de horeca in heel Nederland.

Bron: CBS

Passagiers Eindhoven Airport

Het maandelijks aantal passagiers dat vliegt vanaf Eindhoven Airport tot en met oktober 2020.

Bron: CBS

Arbeidsdeelname

Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in absolute aantallen in Brabant tot en met het derde kwartaal van 2020.

Bron: CBS

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures in Zuid-Nederland tot en met het derde kwartaal van 2020.

Bron: CBS

Werkloosheid en WW-uitkeringen

In oktober waren 406 duizend mensen werkloos, dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 4 duizend per maand. Een dergelijke daling, gemeten over drie maanden, deed zich voor het laatst voor in maart van dit jaar. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind oktober 278 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: CBS