Recente ontwikkelingen

Wat is de maatschappelijke en economische impact van corona in Brabant? Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rij.

Het 'New Common': hoe corona de wereld verandert

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Van gezondheid en veiligheid, tot milieu, onderwijs, arbeidsmarkt en digitalisering. Hoe kunnen we met z’n allen een 'New Common' creëren die beter is voor mens, maatschappij en de planeet? Een 'nieuw samen', waarin iedereen met zijn eigen talenten en expertise kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van een samenleving. Op basis van wetenschappelijke kennis biedt Tilburg University hiervoor een dynamisch perspectief en gaan we het debat aan. Alleen samen komen we verder.

Culturele en creatieve activiteiten

Met de nieuwe maatregelen kunnen culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren beperkt plaatsvinden. Er gelden belangrijke voorwaarden, waar gemeenten, organisaties en professionals rekening mee moeten houden.

Ouders verdienen hulde en ondersteuning

Ouders hebben er het afgelopen jaar heel wat taken bijgekregen. Zo organiseerden zij het thuisonderwijs, waakten over hun zoekende pubers, zorgden voor kwetsbare familieleden en moesten tussendoor zelf ook nog zien te werken. Maar de rek lijkt er in veel gevallen uit. Daarom verdienen ouders aandacht én ondersteuning die nodig zijn om hun veerkracht terug te krijgen, aldus Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut.

Werken aan een DVG in coronatijd

Denk vooral niet dat er niets meer kan en blijf actief. Dat is de belangrijkste les van een online kennissessie met dementie vriendelijke gemeenten over corona-uitdagingen. Zorg dat je weet wat er speelt, omdat in een monitor mantelzorgers aangeven meer belast te zijn met zorgtaken. Maak tot slot goed gebruik van je netwerk om je heen.

Update en overzicht coronaregelingen

Dorps- en buurthuizen hebben moeite met hogere lasten, maar kunnen niet altijd aanspraak doen op de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. LSA bewoners gaan in gesprek met het ministerie en zet in dit artikel op een rij welke subsidies en regelingen er op dit moment zijn.

‘Met de digitale wereld ben ik niet bekend’

Via een serie portretten laat Wilfred Hermans hoe ouderen de corona crisis ervaren en hoe zij ermee omgaan.

Provincie Noord-Brabant en Rijk stellen 45 miljoen beschikbaar voor innovatief mkb

De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken investeren €45 miljoen om het kapitaal van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) te versterken.

Provincie helpt evenementensector met georganiseerde heropening

Voor als er weer evenementen mogen plaatsvinden in Brabant, ontwikkelde Front of House een plan voor een georganiseerde heropening van de evenementensector. Een belangrijk doel is het spreiden van evenementen om concurrentie en capaciteitsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Corona zorgt voor flinke terugval van Brabantse bevolkingsgroei

In 2020 kwamen er 10.900 Brabanders bij. Daarmee groeide de bevolking beduidend minder dan de laatste jaren. De gevolgen van het coronavirus zijn in de cijfers terug te zien. Brabant kende vorig jaar voor het eerst een sterfteoverschot.

Aantal verkeersslachtoffers in Brabant fors gedaald

Het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Brabant is volgens het CBS in 2020 met bijna een derde gedaald van 142 naar 99. Wat de precieze oorzaak is van de daling valt niet af te leiden uit de CBS-cijfers. Duidelijk is wel dat de daling niet (alleen) verklaard kan worden door de gevolgen van corona, want in andere provincies met veel verkeersdoden daalde het aantal niet of nauwelijks.