6

Interview René Lazeroms

wethouder gemeente Rucphen, ambassadeur verkeersveiligheid West-Brabant

"ER MOET STRUCTURELE AANDACHT VOOR VERKEERSVEILIGHEID KOMEN"

Als wethouder fysieke leefomgeving in Rucphen heeft René Lazeroms een doel: zo min mogelijk verkeersslachtoffers in zijn gemeente. Dag in, dag uit probeert hij zijn inwoners te motiveren om veilig deel te nemen aan het verkeer. Dat is een constante uitdaging.

René, we zijn twee jaar onderweg in het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). Hoe staan we ervoor om mensen bewust te maken van hun gedrag?

“Eerlijk? Het is een complex en continu proces dat moeilijk tot niet te monitoren is. Onze inzet biedt geen garantie dat de bewustwording structureel bij alle leeftijdsgroepen landt. Kijk maar naar het verschrikkelijke ongeval met dodelijke afloop in Helmond half november, waarbij drie minderjarigen overleden.”

"ALLE SCHOLEN IN RUCPHEN HEBBEN HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL. DAAR BEN IK TROTS OP"


En hoe zit dat in Rucphen?

“Dat is ook lokaal een proces. In Rucphen communiceren we veel over verkeersveiligheid en het gevaar dat op de loer ligt. We gaan met bewoners in gesprek en leren kinderen al vroeg over verkeersveiligheid. Al onze basisscholen zijn in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Sterker, twee hebben een gouden label, twee scholen een zilveren en twee andere de bronzen. Vanaf de start van het BVL-project zijn wij ermee aan de slag gegaan. Wij huren voor de begeleiding van de scholen ook een extern bureau in om het BVL zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit heeft geleid tot deze mooie scores. Hier zijn we trots op. Ook hebben we aandacht voor middelbare scholieren. Je kunt het gewenste gedrag wel op de basisschool leren, maar brugpiepers vergeten dat. Ze willen niet onderdoen voor iemand anders op de fiets en halen rare capriolen uit. Dat willen we voorkomen.”

Als wethouder van fysieke leefomgeving ben jij dagelijks bezig met de veiligheid op de wegen. Het doel van Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers is om nul verkeersslachtoffers te hebben. Is dit haalbaar?

“Als plattelandsgemeente hebben we gelukkig weinig verkeersongevallen. Ook de verkeersongevallen met dodelijke afloop zijn minimaal. De afgelopen vijf jaar was dit gemiddeld minder dan één. Het zou mooi zijn als wij het komend jaar nog minder verkeersongevallen registeren en vooral geen met dodelijke afloop. Landelijk gezien blijft het een uitdaging, maar als overheid blijven we ons best doen om mensen steeds te wijzen op de gevaren en de risico’s. Ik denk dat hier ook kansen liggen.”

Vertel.

“Ken je de tv- en radioreclames van Postbus 51 nog? Ik heb het idee dat die verdwenen zijn. Wat mij betreft mag er structureel aandacht komen voor verkeersveiligheid. Niet alleen wanneer het eerder donker wordt en fietsverlichting belangrijk is. Bovendien mogen de verkeerscampagnes wat mij betreft confronterend zijn. Neem de SIRE-reclame van vroeger: ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’. Die was heftig, maar zeker effectief.”

In het BVVP is samenwerking een belangrijk thema. Hoe vertalen jullie dat naar lokaal niveau?

“Door continu samen te werken. Een voorbeeld: ik zie een kans om samen met de gemeente Roosendaal de verkeersproblematiek in Zegge op te lossen. De Lage Zegstraat is al jarenlang een route voor sluipverkeer en dat willen we veranderen. Door rechterlijke procedures is het probleem nog niet opgelost. Hopelijk verandert dit in 2022, zodat we maatregelen kunnen treffen. Ook het project van de omleiding Rucphen – Sprundel – Sint Willebrord is een mooi voorbeeld. Het doel was om te voorkomen dat verkeer door de centra van deze dorpen gaat, wat de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede komt. In het nieuwe jaar leggen we de laatste hand aan de weg.”

Je haalt het nieuwe jaar al even aan. Wat hoop je in het nieuwe jaar te realiseren?

“In 2022 stellen we een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op. De onderwerpen die in het BVVP staan, vertalen we op lokaal niveau in concrete projecten en plannen. We kijken dan verder dan alleen verkeersveiligheid en nemen ook de infrastructuur, categorisering en landbouwverkeer mee. Samen met onze inwoners hopen we een mooi plan te maken.”

www.brabantgaatvoornul.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2021