2

Interview Regina Verschuren

teamchef Infrastructuur, ambassadeur verkeersveiligheid politie West-Brabant

900 OVERTREDINGEN IN ACHT ACTIEDAGEN

"We moeten blijven handhaven op mobiel gebruik tijdens autorijden"

Regina Verschuren werkt bij de politie als Teamchef Infrastructuur bij de Dienst Regionale Operationele Samenwerking van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het Brabants Verkeersveiligheidsplan speelt een grote rol in haar dagelijkse werkzaamheden.

Elke dag ben jij in je werk bezig met toezicht, handhaving en criminaliteitsbestrijding op de lokale en regionale infrastructuur, knooppunten en onderliggende stromen. Wat voor effect heeft jouw werk op jouw eigen deelname in het verkeer?

“Sinds mijn aanstelling als teamchef bij de afdeling Infrastructuur, zo’n twee jaar geleden, rijd ik bewuster. Waar ik in het verleden wel eens een berichtje las op mijn mobiel, realiseer ik me nu welk gevaar daarin schuilt. Helaas wordt dit gevoed door de ernstige en dodelijke ongevallen die ik op mijn afdeling voorbij zie komen. Een ongeluk zit écht in een klein hoekje.”

"HET DELEN VAN DATA HELPT OM PROACTIEF SAMEN TE WERKEN"


Hoe probeer jij andere mensen bewust te maken van hun gedrag?

“Door intern en extern samen te werken, omdat we uiteindelijk met elkaar de klus moeten klaren. Een project wordt niet vanzelf een succes. Dit betekent dat je geduld moet hebben en dat je daar waar het kan kansen durft te pakken en daarbij ook risico’s durft te nemen.”

Welke projecten op het gebied van verkeersveiligheid zijn volgens jou doortastend?

“Het delen van de data zorgt ervoor dat alle partijen ‘dezelfde taal spreken’; over hetzelfde hebben. Dat is al een mooi begin om proactief samen te werken in plaats van naast elkaar. Bij de politie zetten we de data bijvoorbeeld in om te bepalen welke locaties een hoog risico op snelheidsovertredingen hebben. Vervolgens kunnen we wegbeheerders met deze informatie adviseren om actie te ondernemen als dat nodig is. Maar ook voor de aanvraag van flitspalen maken we er gebruik van. De goede analyse van de data gecombineerd met de ervaring van onze medewerkers maakt dat we handhaven waar het nodig is. Op het gebied van samenwerken blijft de beleving en de vraag vanuit de burger belangrijk. Zeker nu er meer mensen thuiswerken door Corona, zie je een stijgende lijn van meldingen over verkeersonveiligheid en met name snelheid. In die gevallen is het goed om ook daarnaar te luisteren en hen te betrekken in de inzet rondom handhaving.”

Je haalde Corona al even aan. Wat is de invloed hiervan afgelopen jaar op jullie werk geweest?

“Capaciteit binnen de politie is een constante uitdaging en dat was zeker in 2021 ook het geval. We moesten ons werk op een andere manier invullen, wat telkens veel aanpassingsvermogen van de collega’s vergde. Ik heb bewondering voor hun flexibiliteit. Ook heeft Corona invloed gehad op de doorstart van het PRIOR-project. Het doel van PRIOR is om als wegbeheerder in samenspraak met de politie tot een prioritering te komen van locaties waar handhaving nodig en mogelijk is. Nodig vanwege de snelheids- en ongevalsdata en mogelijk als de inrichting volgens de richtlijnen is. Afgelopen jaar hebben we hier wel aandacht aan kunnen geven en de opzet van het PRIOR-project bekendgemaakt binnen onze politiedistricten, de wegbeheerders en de provincie. Om met dit project goed van start te gaan, is het belangrijk om iedereen aan tafel te krijgen, waarbij we het gezamenlijk belang en de integrale aanpak kunnen duiden. Door de complexiteit en de hoeveelheid deelnemers kan dit niet digitaal. We hopen er in 2022 verder mee te kunnen.”

Op welk project van 2021 ben je het meest trots?

“Op de handhavingsactie met een touringcar tijdens de landelijke MONO-campagne. Dit jaar was die uniek door de samenwerking met de provincie Zeeland en Noord-Brabant en de eenheid Oost-Brabant. We waren zo’n twaalf dagen op pad om vanuit een touringcar mensen te spotten die tijdens het rijden bezig waren met hun mobiel. Een onopvallende volgauto hield hen vervolgens staande en schreef een bekeuring uit. De resultaten bevestigen de noodzaak van handhaving: ruim 900 overtredingen in acht actiedagen!”

En wanneer is 2022 voor jou geslaagd?

“We willen de samenwerking met de betrokken partners en de wegbeheerders nog verder verbeteren. We zien al dat sommige gemeenten goed weten te prioriteren binnen hun gebied en de afstemming zoeken met de politie als het om handhaving gaat. In het nieuwe jaar hoop ik hierin weer een stap te zetten. Verder is mijn wens dat het aantal verkeersslachtoffers daalt. In 2021 was er minder verkeer op de weg, maar er zijn geen minder ongevallen geweest. Sterker, de ongevallen waren zelfs ernstiger en zwaarder dan 2020. We onderzoeken nog wat de oorzaak hiervan is. Voor mij slaagt het nieuwe jaar als de verkeersveiligheid een stijgende lijn laat zien en we minder slachtoffers hebben gehad.”

www.brabantgaatvoornul.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2021