5

Geen wijzende vingertjes, maar een positieve boodschap:

DE CAMPAGNE ‘JOUW ACTIE TELT’ MOET BRABANDERS BEWUSTMAKEN VAN HET GEDRAG IN HET VERKEER

Hoe vaak heb jij tijdens het rijden toch even dat Whatsappje gelezen? Het gaspedaal extra ingedrukt om een afspraak te halen of zelfs zonder fietslicht gereden? Je bent niet de enige. Toch zijn gevolgen van deze acties groot. Cijfers tonen aan dat 90 procent van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag. Met de nieuwe campagne ‘Jouw actie telt’ wil Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers daar iets aan doen.

Sarah zet met één tik haar mobiel uit, Jennifer wacht twaalf uur voor ze gaat rijden, Murat heeft twee fietslampjes aan. Het zijn een paar voorbeelden uit ‘Jouw actie telt’. Met deze campagne wil Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers Brabanders bewust maken van hoe ze zelf kunnen bijdragen aan verkeersveiligheid. Met het uiteindelijke doel: zo dicht mogelijk bij de nul verkeersslachtoffers komen. Want helemaal geen slachtoffers? Dat is haast onmogelijk, beseft ook Lonneke Diemel, projectleider Verkeersveiligheid bij de provincie Noord-Brabant. “We horen weleens dat onze ambitie niet realistisch is”, vertelt ze. “Maar in onze ogen past er geen ander cijfer dan nul bij onze wens. We gaan voor zo min mogelijk slachtoffers, want ieder slachtoffer is er een teveel.”

Met een vingertje wijzen werkt niet

De nieuwe campagne moet bijdragen aan die ambitie. Met heel concrete voorbeelden krijgen Brabanders informatie en tips die ze zelf in het dagelijkse leven kunnen toepassen. “Door bijvoorbeeld de vier dode hoeken van vrachtwagens te beschrijven of mensen eraan te herinneren de autobanden twee keer per maand lucht te geven. Je ziet die getallen overal terugkomen in de communicatie. Ze sluiten mooi aan bij de ambitie Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers.” Er is bij ‘Jouw actie telt’ bewust gekozen voor een positieve benadering. Met een vingertje wijzen helpt niet, weet Diemel. Voorafgaand aan de lancering van de verkeerscampagne sparde ze vaak met gedragsonderzoekers. “We wilden iets maken wat het makkelijker, aantrekkelijker en logischer voor iemand maakt om het gewenste gedrag te vertonen. Uit onderzoek blijkt dat dit het beste werkt vanuit een positieve aanpak. Daarnaast wilden we de boodschap laten zien op plekken waar het relevant is. Je ziet de campagne overal terug: in bushokjes, langs de weg en zelfs bij het opstarten van de app van Flitsmeister.”

Een paar cijfers

In Brabant reden 90 bussen rond voorzien van de campagne


444 uitingen op bushokjes


14.972.466 impressies op de verschillende onlinekanalen


72 aangepaste mottoborden


Brabanders tussen 17 en 75 jaar zagen de uitingen gemiddeld 7,81 keer voorbijkomen

Kennisdeling en samenwerken

Maar er is meer. De campagne omvat meer dan alleen een communicatieplan gericht op Brabanders. De organisatie lanceerde ook een nieuw online platform, waar de Brabantse partners die samenwerken aan verkeersveiligheid, zoals gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie, informatie vanaf kunnen halen en kennis kunnen delen. “Die onderlinge samenwerking is belangrijk. De boodschap van Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers wordt steviger als alle partijen hetzelfde communiceren. Dit vraagt onder andere kennis en tijd van de partners. Dat is niet altijd even makkelijk te regelen. Met het platform nemen we werk uit handen, delen we kennis met elkaar en wordt het voor partijen gemakkelijker dezelfde boodschap uit te dragen.” Na het leggen van de basis voor ‘Jouw actie telt’ in 2021 moet de campagne in 2022 nog bekender worden, bij zowel de partners als bij de Brabander. “De positieve reacties zijn er al, maar we merken dat nog niet iedereen de tijd heeft gehad om het onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine. We hopen hier stappen in te zetten. Daarnaast willen we graag de Brabanders betrekken bij het verbeteren van verkeersveiligheid in onze provincie. Niet alleen door ze bewust te maken van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid in het verkeer. Maar ook door ze te betrekken bij de oplossingen in hun eigen omgeving. Wat alleen met z’n allen kunnen we onze provincie veiliger maken.”

Noord-Brabant en de landelijke verkeerscampagnes

Veilig thuiskomen willen we allemaal. Niet alleen in onze provincie, maar ook daarbuiten. Daarom sluiten wij ook aan bij de landelijke campagnes van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo zie je ‘Mono’, ‘AAN in het donker’ en ‘Ben je Bob?’ langs onze wegen, bij scholen of in cafés terug. Waarom deze campagnes zo belangrijk zijn? Dat lees je hier.

www.brabantgaatvoornul.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2021