8 GREEP UIT DE PROJECTEN

Van het Verkeersexamen tot Lekker Anders Dag: talloze partners van Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers zetten zich ook afgelopen jaar in voor de verkeersveiligheid in onze provincie. Wij zetten enkele projecten op een rij, deel 2.

AFLEIDING IN HET VERKEER

Een touringcar wordt meestal ingezet om passagiers van te vervoeren. Maar dit vervoersmiddel is ook ergens anders handig voor: bestuurders controleren op mobiel gebruik tijdens het rijden.

De provincies Noord-Brabant, Zeeland en de politie zijn afgelopen september gestart met een gezamenlijke handhavingsactie, waarbij politieteams in een touringcar door de provincies rijden en weggebruikers controleren op afleidingsgedrag achter het stuur. Wie een verkeersovertreding maakt, wordt door agenten in onopvallende auto’s en motoren van de weg gehaald en bekeurd. Deze manier van handhaven is een groot succes, zo zagen ook Senna, Laurens en Laura. Deze middelbare scholieren gingen op 20 oktober een dagje mee en vertellen in de video over hun ervaringen.

VERKEERSVEILIGHEID EN BRABANTSE WERKGEVERS

Werknemers beschermen tegen bedrijfsongevallen vinden werkgevers heel logisch. Maar tegen verkeersongevallen onder, voor of na werktijd? Dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Terwijl de gevolgen van zo’n ongeluk voor een werkgever zowel persoonlijk als financieel groot zijn.

Eind vorig jaar besloot de provincie Noord-Brabant samen met het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) op te trekken om verkeersveiligheid bij Brabantse werkgevers onder de aandacht te brengen. Een logische keuze, gezien het grote netwerk en de kennis die het BMN in huis heeft. De organisatie inspireert, adviseert en verbindt al jarenlang werkgevers op mobiliteitsbeleid en duurzaamheid. Hiervoor zet ze community managers in die bij bedrijven langsgaan en helpen met vraagstukken over deze twee thema’s.

Verkeersveiligheid bij BMN

Aan de onderwerpen mobiliteitsbeleid en duurzaamheid is sinds dit jaar ook verkeersveiligheid toegevoegd. Een belangrijk onderwerp, als je kijkt naar het aantal ongevallen dat onder, voor of na werktijd plaatsvindt. Het nieuwe thema verkeersveiligheid is sinds november volledig geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van de community managers, waarbij ze gebruikmaken van toolboxen, websites en factsheets die hiervoor zijn ontwikkeld. Het BMN en de provincie Noord-Brabant hopen hiermee veel werkgevers te bereiken en te mogen enthousiasmeren. In 2022 evalueren beide partijen de nieuwe werkwijze en optimaliseren ze waar dat nodig is. Wil je meer weten? Kijk op Brabantmobiliteitsnetwerk.nl

De Factsheet Verkeersveiligheid. Download als pdf

BRABANT HAAKT AAN

‘Rijd jij Mono’, ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ of ben jij ‘AAN in het donker’? Grote kans dat je deze slogans ooit voorbij hebt zien komen. Met deze campagnes speelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op situaties waar nog te veel verkeersslachtoffers vallen. Ook Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers helpt mee.

Neem ‘AAN in het donker’. Wanneer het vroeger donker wordt, zijn fietsers in het verkeer extra kwetsbaar. Vooral fietsers zonder licht. Een goed moment voor het ministerie om samen met de partners vanaf oktober tot en met januari fietsers via online- en offlinecampagnes te attenderen op hun zichtbaarheid. Met de juiste verlichting en reflectie neemt het risico dat een bestuurder een fietser in het donker aanrijdt met 20 procent af.

Focus op het verkeer

Met ‘Rijd jij Mono’ stimuleert de overheid fietsers en automobilisten geen sociale media te gebruiken tijdens het rijden. Dat doen ze onder andere via borden langs de weg, online advertenties en sociale media-campagnes. Jongeren op de fiets hebben ook een prominente plek in de campagne; zij zijn met de smartphone opgegroeid en worden later automobilisten. Het is belangrijk dat ze al vroeg leren om zonder afleiding deel te nemen aan het verkeer.

Verleidingen weerstaan

Alcohol en autorijden gaan niet samen. Toch is 1 op de 5 verkeersslachtoffers het directe gevolg van alcohol in het verkeer. Met de campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop’ motiveert de overheid bestuurders om al vroeg uit te spreken dat ze geen alcohol drinken. Zo hoeven ze niet continu verleidingen te weerstaan. De campagne is op diverse online en offline media te zien. Verder werden speciale BOB-gifjes ontwikkeld, die gebruikers kunnen delen op social media.

Samenwerken

Ook Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers sluit zich aan bij de landelijke campagnes. Niet alleen delen wij de informatie op onze website en in onze nieuwsbrieven, ook plaatsen we berichten op sociale media en ondersteunen we acties van andere instanties, zoals de fietsverlichtingscampagne van de ANWB. Verder stellen we toolkits met materialen vanuit het ministerie beschikbaar voor onder andere gemeenten. Want alleen als we met z’n allen samenwerken, komt iedereen veilig thuis.

WIST JE DAT… 10 MILJOEN NEDERLANDERS EEN SMARTPHONE BEZIT EN DAT DE HELFT HIERVAN DE TELEFOON ONDERWEG GEBRUIKT?

Bron: komveiligthuis.nl


www.brabantgaatvoornul.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2021