9

DE F261 EN N69 EN VERKEERSVEILIGHEID

In Brabant worden elk jaar heel wat wegen en fietspaden aangelegd. Soms zijn dat nieuwe routes, de andere keer worden bestaande situaties vervangen. Ze moeten ons wegennetwerk duurzamer, veiliger en stiller maken. Enkele van de nieuwste aanwinsten van 2021 zijn de snelfietsroute F261 en de provinciale weg N69.

VERBINDINGSWEG N69

Sluipverkeer, opstoppingen en veel lawaai: de afgelopen jaren zorgde de verbindingsweg N69 tussen België en Eindhoven voor flinke overlast. Met name dorpen als Aalst, Valkenswaard en Waalre moesten het ontgelden. Om de doorstroom en verkeersveiligheid voor zowel regionaal als lokaal verkeer te verbeteren, legde de provincie een nieuwe N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard aan. De route, halverwege oktober opgeleverd, valt onder de totaaloplossing ‘Grenscorridor N69’; een maatregelenpakket om de leefbaarheids- veiligheids- en bereikbaarheidsproblematiek op te lossen in het gebied rondom Eindhoven tot aan de Belgische grens.

De nieuwe 80km weg is 8,5 kilometer lang, heeft twee aparte rijstroken en een middenberm van 3 meter breed waardoor de kans op frontale ongevallen zeer beperkt is. Over de kilometers zijn verschillende viaducten, beekdalbruggen en faunapassages verdeeld. Dertien stuks, weet projectmanager Hans van Zandvoort van provincie Noord-Brabant. ,,Waar nodig was, zijn we ook de grond ingegaan voor bijvoorbeeld een fietstunnel en verdiepte wegliggingen. Zo bleef de impact op het landschap minimaal.” De bermen zijn dusdanig verhard dat vrachtwagens met pech buiten de rijstrook kunnen staan maar de groene uitstraling is door het beperken van verharding zo groot mogelijk zonder inbreuk te doen op de verkeersveiligheid.

Energieneutraal

Rekening houden met het landschap en de flora en fauna was een belangrijk speerpunt in het project. Uniek aan de nieuwe N69 is dat de weg volledig energieneutraal is. Zo maakten de partijen voor het geluidsarm asfalt gebruik van hergebruikte materialen en kregen de beekdalbruggen zonnecellen die voldoende stroom opwekken voor alle installaties langs de weg. Oude boomstronken werden hergebruikt en gekapte bomen voor de weg omgetoverd tot bijenhotels en palen voor roofvogels. ,,Ook uniek: we hebben een wildwaarschuwingsysteem geplaatst. Als een zwijn of ree door een speciale laserstraal loopt, gaat er een melding naar de matrixborden, die vervolgens automobilisten waarschuwen langzamer te rijden. Dit is ook voor de verkeersveiligheid een winst.”

HET WILDWAARSCHUWINGSSYSTEEM DRAAGT OOK BIJ AAN DE VERKEERSVEILIGHEID


De verplaatsing van N69 leverde blije gezichten aan de ene kant op, maar ook tegenstanders. De oplossing? ,,Praten, overleggen en transparant zijn over wat we gingen doen”, vertelt Van Zandvoort. ,,We trokken gezamenlijk op, nodigden omwonenden, lokale adviesgroepen en andere partijen uit aan tafel. Samen hebben we naar andere mogelijkheden en aanvullende opties gezocht en zijn we tot dit plan gekomen.” ,,Met de agrarische sector hebben we gekeken naar de best mogelijke oplossing voor de waterhuishouding. Daartegenover hebben we hen de vraag gesteld waarmee wij ze konden helpen. Dat was vooral de watertoe- en afvoer. Boeren hebben al jarenlang last van de droogte. Door de waterhuishouding tijdens het project mee te nemen, is bij nagenoeg elk perceel nu zelf in overleg met het waterschap de watertoevoer te regelen. Dat heeft de boeren afgelopen groeiseizoen al 25 procent meer gewasopbrengst opgeleverd dan in de voorgaande jaren. Hartstikke fijn.”

SNELFIETSROUTE F261

Ook tientallen kilometers verderop, richting het noordwesten, ontstond dit jaar een bijzondere weg: de snelfietsroute F261 tussen Tilburg en Waalwijk. Het is een van de in totaal negen nieuwe snelfietsroutes die de gemeenten in samenwerking met provincie Noord-Brabant de komende jaren aanleggen. Hiermee leggen ze de basis voor een Brabants snelfietsroutenetwerk voor een schaalsprong in het fietsgebruik. Met deze negen verbindingen zijn we er alleen nog niet. Daarom heeft het doorbouwen aan het routenetwerk Brabantbreed prioriteit. Het gaat om de snelfietsroutes die steden en de tussenliggende gemeenten met elkaar verbinden en inwoners een veilige, directe en comfortabele verbinding bieden tussen woon-, werk-, studie- en winkelgebieden.

Fietsstimulering en verkeersveiligheid

Met de aanleg van dit netwerk willen de gemeenten en de provincie Noord-Brabant fietsers stimuleren om meer en grote afstanden ook op hun tweewieler af te leggen. De trajecten zorgen ervoor dat gebruikers zonder te veel obstakels makkelijk naar de eindbestemming kunnen. Daarbij speelt verkeersveiligheid een grote rol. ,,Het gaat er dus niet alleen om dat we twee belangrijke bestemmingen met elkaar verbinden”, legt Marvin Brust uit, projectleider Verkeersveiligheid bij de provincie Noord-Brabant. ,,We kijken ook heel goed naar de inrichting van het pad, te denken aan de breedte en het verloop, de obstakels op of naast de fietspaden en naar de kruispunten en voorrangssituaties onderweg. Alles om het fietsen verkeersveilig te stimuleren.”

De Efteling

Een goed voorbeeld op het 16 kilometer lange traject van Tilburg naar Waalwijk is het kruispunt bij de Europalaan bij de Efteling. Voorheen een doorn in het oog voor fietsers vanwege de grote drukte. Tegenwoordig rijden ze veilig en snel eronderdoor met de nieuwe fietstunnel die er is aangelegd. ,,We zijn blij als een route in de praktijk ook veilig blijkt. Voor forenzen, maar ook voor scholieren, recreanten of mensen die even een boodschap doen. De snelfietsroute is er echt voor iedereen.”

Wist je dat… elke gemeente op haar deel van de F261 rustplaatsen aanlegt? Soms zelfs met stroomvoorziening om de telefoon op te laden of met een watertappunten.

Bron: sjees.nl


www.brabantgaatvoornul.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2021