10 jaar vooruitdenken

Brabant staat in de komende jaren voor grote veranderingen, zoals de digitalisering en de verduurzaming van economie en samenleving en voor ingrijpende opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Om deze veranderingen en opgaven te laten slagen is een veerkrachtig economisch systeem een voorwaarde en een opgave op zich.

We moeten;

  1. de economie nog meer concurrerend, veerkrachtig/adaptief en inclusief maken;
  2. de economie sterker verduurzamen en circulair maken;
  3. de economie optimaal inzetten als motor voor maatschappelijke transities.Nieuwe technologiƫn

Internationalisering

De provincie kijkt in samenspraak met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen inhoudelijk en geografisch wie geschikte strategische partners zijn voor samenwerking. Zo werkt de provincie aan een groter internationaal bewustzijn door Branding, stimuleert zij de samenwerking in bijvoorbeeld Vanguard tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheidsorganisaties. Focus ligt op Duitsland, Vlaanderen en China.


Circulaire economie

Een circulaire economie vraagt een ingrijpende verandering van het gebruik van grondstoffen en het voorkomen van en hergebruik van afval. Dit heeft gevolgen voor de hele maatschappij. De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten gemaakt van duurzame materialen en in duurzame processen waardoor minder wordt verspild.Digitalisering

De provincie wil bijdragen aan de versnelling van de digitalisering van Brabant. Zij wil ondernemers stimuleren slim om te gaan met grote digitale databestanden, de infrastructuur voor snel internet op orde brengen en gebruik van digitale toepassingen voor maatschappelijke doeleinden bevorderen, bijvoorbeeld bij het moderniseren van woningen en wijken. De provinciale organisatie wordt daarnaast beter toegerust om in te springen op digitale ontwikkelingen.