Versterking van de arbeidsmarkt

De provincie heeft geen wettelijke taak binnen het arbeidsmarktbeleid maar speelt vanwege het grote belang van een goed functionerende arbeidsmarkt een actieve agenderende, verbindende en facilitaire rol. Brabant heeft een innovatief bedrijfsleven. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen in topsectoren aan nieuwe producten en diensten, die bijdragen aan welvaart en welzijn

Clusters

De kracht van de clusters zit in slimme verbindingen binnen de clusters en in crossovers tussen clusters, in combinatie met de maatschappelijke opgaven.


Arbeidsmarkt


Financieel instrumentarium

Vestigingslocaties