Nieuwe technologieën

Fotonica is één van de meest veelbelovende technieken van de toekomst. Een andere technologie waarin Brabant een prominente rol speelt is mechatronica. Brabant investeert dan ook in deze nieuwe technologieënen.

Fotonica

Fotonische chips werken met licht in plaats van elektriciteit. Deze chips zijn snel, klein, nauwkeurig en betrouwbaar. Ze hebben vele toepassingen in groeimarkten zoals telecommunicatie en technologie voor gezondheidszorg en voedselproductie. Onderzoekers en ondernemers in Eindhoven en omgeving hebben veel kennis van fotonica door de ervaring die zij in de afgelopen decennia hebben opgedaan met ontwikkeling van onder andere de cd-speler.

Op dit moment houden ongeveer 150 onderzoekers in Brabant zich bezig met fotonica. De sector is verenigd in samenwerkingsverband PhotonDelta. Deze organisatie investeert in productiemogelijkheden voor eerste versies, kleine en middelgrote oplagen van nieuwe chips. En zet daarnaast een onderzoeksprogramma op waarmee zij de vraag van de industrie, die de chips afneemt, in kaart wil brengen.

Mechatronica

Een andere technologie waarin Brabant een prominente rol speelt is mechatronica. Mechatronica is een technische discipline die bestaat uit de combinatie van de volgende ingenieursdisciplines: Elektrotechniek Werktuigbouwkunde Meet- en regeltechniek Besturingstechniek.

Naast Brabant bekleedt de Oostenrijkse regio Ober Österreich met Linz een cruciale rol in de ontwikkelingen binnen de mechatronica. Samen met Linz heeft de provincie Noord-Brabant in Linz een kick-off meeting European Mechatronic Alliance georganiseerd wat het startschot is geweest voor de oprichting van een Europese alliantie mechatronica. Om de toonaangevende Brabantse kennisinstellingen (Holst Centre, AMsystems, Solliance, PITC) wereldwijd te positioneren en te faciliteren in het werven van internationale klanten voor het verrichten van toegepast onderzoek, organiseert de provincie Noord-Brabant Brabant Innovation Days (BID) in de kennis-as Tokio – Israël – USA. De eerste in de reeks georganiseerde BID’s was een BID in Tel Aviv. De resultaten voor de deelnemende Brabantse kennisinstellingen die BID Tel Aviv heeft opgeleverd, was voor de provincie Noord-Brabant de reden om soortgelijke BID’s te organiseren in Japan en de USA.